Tuloksellisuusanalyysit

RUSEssa on 2000-luvun alusta lähtien kehitetty tieteenaloittaista tulos-panos lähestymistapaa, jolla voidaan analysoida tieteellisen toiminnan, tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen tuloksellisuutta. Tulos-panos analyysien kehittäminen lähti tarpeesta täyttää kansainvälisten yliopistorankingien jättämää aukkoa siitä, etteivät ne ota huomioon yliopistojen käytettävissä olevia panoksia rankatessaan yliopistoja mainemarkkinoilla.

 

Kuvatessaan ennen kaikkea yliopistojen keskinäistä nokkimisjärjestystä kansainvälisillä mainemarkkinoilla rankingit voivat sopia huippuyliopistojen terävimmän 50–100 kärjen listaamiseen, mutta maailman 16 000 muun ylipiston tuloksellisuuden arviointiin sopii niitä paremmin sellainen käytössä olevat resurssit huomioon ottava menetelmä, kuten kehittämämme tulos-panos analyysi. Rankingien kriittinen arviointi on johtanut myös kansainvälisiin tarpeisiin soveltuvan rating-systeemin kehittämiseen. (Kivinen & Hedman 2004; Kivinen, Hedman & Peltoniemi 2008a; 2008b; 2009, 2010, 2011; Kivinen, Hedman & Kaipainen 2012)

Tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen tuloksellisuus

 

Tutkimuksen tuloksellisuusanalyyseissä analysoimme tuloksellisuutta tieteenaloittain. Panosmuuttujia ovat professorityövuodet ja muut tutkimustyövuodet; tulosmuuttujia Web of Science aikakauslehdissä julkaistut artikkelit ja korkean impaktin lehdissä julkaistut artikkelit, tieteellisen jatkokoulutuksen tuottamat tohtorintutkinnot. Tohtorikoulutuksen tuloksellisuutta analysoitaessa panoksia ovat professorityövuodet ja tuloksia tieteellisen jatkokoulutuksen tuottamat tohtorintutkinnot.

 

Suomea koskevissa analyyseissä lähteenä on käytetty yliopistojen itse opetusministeriön ylläpitämään KOTA-tietokantaan ilmoittamia tietoja, kansainvälisissä analyyseissä on käytetty apuna kansainvälisiä ranking-tietokantoja, esim. QS ja HEEACT, kansallisia open access tietokantoja sekä ISI-Thomsonista löytyviä panos- ja tulostietoja.

Julkaisut

Kivinen, O. & Hedman, J. 2016. Suomalaisen korkeakoulutuksen kansainvälinen taso on väitettyä parempi – mahdollisuuksien tasa-arvo ja korkea osaaminen. Yhteiskuntapolitiikka 81 (1): 87-96. linkki.
Kivinen, O. & Hedman, J. 2015. Näkökulmia Suomen tieteen kansainväliseen tasoon. Yhteiskuntapolitiikka 80 (1): 64-71. linkki.
Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2015. Reputation of universities in global rankings and top university research in six fields of research. In: Callaos, Nagib; Horne, Jeremy; Sánchez, Belkis; Tremante, Andrés; Welsch, Friedrich (Eds.) Proceedings of the 9th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics (IMSCI 2015). Florida: International Institute of Informatics and Systemics, pp. 157-161. linkki.
Kivinen, O. & Hedman, J. 2014. Kansainvälisissä yliopistorankingeissa ja kärkitutkimuksessa menestyminen – ei-englanninkielisten maiden erityistarkastelu. Tiedepolitiikka 39 (1): 7-14.
Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2013. "Kovissa tieteissä" maailman kärkeen yltävä pohjoismainen ja itä-aasialainen yliopistotutkimus ja sen tuloksellisuus. Hallinnon Tutkimus 32 (2): 156–168.
Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2013. Productivity analysis of research in Natural Sciences, Technology and Clinical Medicine: an input–output model applied in comparison of Top 300 ranked universities of 4 North European and 4 East Asian countries. Scientometrics 94 (2): 683-699. linkki.
Hedman, J.; Kivinen, O. & Kaipainen, P. 2011. From global performance rankings towards national productivity ratings: Productivity of scientific action in technology and management/social sciences. In: N. Callaos, H-W Chu, W. Lesso, M.J. Savoie, F. Welsh & C.D. Zinn (Eds.) The 2nd International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics, Proceedings Volume II, March 27th-30th, 2011, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, pp. 296–301. linkki.
Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2011. From rankings to ratings: An input-output analysis of productivity of research and teaching by disciplines. In: N. Callaos, H-W Chu, W. Lesso, M.J. Savoie, F. Welsh & C.D. Zinn (Eds.) The 2nd International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics, Proceedings Volume II, March 27th-30th, 2011, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 268–273. linkki.
Kivinen, O. & Hedman, J. 2011. From university rankings towards productivity analysis of scientific action and evidence-based policy. Refereed paper in: N. Anderson (ed.) Proceedings of the 6th QS-APPLE Conference, Singapore, 17th-19th November, 2010, Published in June 2011, Cairns: James Cook University, pp. 24–38. linkki.
Kivinen, O.; Hedman, J. & Peltoniemi, K. 2011. Towards the Best A++ Rating. Productivity of Research and Teaching in Finnish Universities. linkki.
Kivinen, O.; Lindberg, M. & Hedman, J. 2011. Tuloksellisuus, kansainvälinen rankingmenestys ja yliopistojen profiloituminen. Vertailussa Aarhusin, Groningenin, Zürichin ja Turun yliopistot. linkki.
Kivinen, O.; Hedman, J. & Peltoniemi, K. 2010. Kohti parasta A-luokkaa. Tutkimuksen ja opetuksen tuloksellisuus suomalaisyliopistoissa. linkki.
Kivinen, O.; Hedman, J. & Peltoniemi, K. 2009. Suomen yliopistojen tieteellisen toiminnan tuloksellisuus vuosina 2004-2008. linkki.
Kivinen, O.; Hedman, J. & Peltoniemi, K. 2008. Productivity of research by disciplines in Finland in 2002-2006. Turku: Turun yliopisto. 80. s. tiivistelmä. RUSE-raportti 73.
Kivinen, O.; Hedman, J. & Peltoniemi, K. 2008. Tieteellisen toiminnan tuloksellisuus Suomessa 2002-2006. linkki.
Kivinen, O. & Hedman, J. 2008. World-wide University Rankings — A Scandinavian approach. Scientometrics 74 (3): 391-408. linkki.
Kivinen, O. & Hedman, J. 2005. Jos tulokset eivät miellytä, riko peili. Tieteessä Tapahtuu 23 (5): 43-47. linkki.
Kivinen, O. & Hedman, J. 2005. Kritiikki vailla näyttöjä. Tieteessä Tapahtuu 23 (7): 49-51. linkki.
Kivinen, O. & Hedman, J. 2005. Tieteellisen toiminnan tuloksellisuus. Tieteenaloittainen analyysi. Tieteessä tapahtuu 23 (2): 26-32. linkki.
Kivinen, O. & Hedman, J. 2004. Yliopistolaitoksen tuloksellisuus Suomessa 1999-2003. Yliopistojen panokset ja tulokset tieteenaloittaisessa tarkastelussa. Turku: Turun yliopisto. 67. s. tiivistelmä. RUSE-raportti 64.