Kivinen Osmo & Hedman Juha

Yliopistolaitoksen tuloksellisuus Suomessa 1999-2003. Yliopistojen panokset ja tulokset tieteenaloittaisessa tarkastelussa.

Raportti 64. 2004. Raportissa analysoidaan tieteenalojen ja yliopistojen tuloksellisuutta Suomessa vuosina 1999-2003. Lähtökohtana on katsoa, kuinka paljon tietynlaisia tuloksia tietynlaisilla panoksilla saadaan aikaan. Raportissa esitetään yliopistolaitoksen tuloksellisuusanalyysin laatimisperiaatteet ja tärkeimmät tulokset. Tuloksellisuutta yliopistojen perustehtävissä (tieteellinen tutkimus ja sen varaan rakentuva koulutus) koskevat analyysit osoittavat tuloksekkaimmaksi alaksi lääketieteen, joka saa kasvatustieteen arvoon yksi suhteutetuksi kertoimekseen 9,9, toiseksi sijoittuu luonnontiede 8,3 ja kolmanneksi yhteiskuntatiede 6,6. Humanistinen ala saa arvokseen 3,2, tekniikka 2,3 ja kauppatieteet 1,6. Edelleen, kun tuloksellisuutta perustehtävissä analysoidaan yliopistoittain, tuloksekkaimmiksi osoittautuvat seuraavat seitsemän yliopistoa: TY, HY, KuY, JY, OY, SibA ja TKK. Näillä seitsemällä yliopistolla voidaan sanoa olevan parhaat edellytykset kohentaa tieteellisen toiminnan tuloksellisuuttaan muista tehtävistä tinkimättä. Lopuksi, kun otamme huomioon sekä toiminnan volyymin että alavalikoiman, kuuden kärjeksi järjestyy Helsinki, Turku, Oulu, Jyväskylä, Åbo Akademi ja Kuopio. Kärkeen sijoittuvilta voinee myös odottaa parasta menestystä yliopistojen välisessä kansainvälisessä kilpailussa.