Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamishankkeiden vaikuttavuuden arviointi

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma on opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja koulutuksen järjestäjien yhteishanke. Hallitus päätti nelivuotisen ohjelman käynnistämisestä kesällä 2010. Tehostamisohjelmaan on kohdennettu yhteensä 16 miljoonaa euroa valtionavustuksina vuosille 2011–2014. Vuosien 2011–2014 aikana läpäisyn tehostamishankkeita on ollut kaikkiaan 31 kappaletta. Tehostamisohjelmaa koordinoi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä.

 

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen on osa nuorisotakuuta. Ohjelman toimenpiteillä tuetaan opiskelijoita, joiden keskeyttämisalttius on tavanomaista suurempi ja jotka ovat sen vuoksi vaarassa syrjäytyä koulutuksesta ja yhteiskunnasta. Keskeyttämisen ehkäisyn lisäksi läpäisyn tehostamisohjelman tavoitteeksi on asetettu, että vuonna 2011 aloittavista uusista opiskelijoista 65 % suorittaa tutkinnon sen laajuutta vastaavassa ajassa tai nopeammin. Läpäisytavoite neljässä vuodessa on 75 % ja viidessä vuodessa 80 %. Osa hankkeista keskittyy alueelliseen kehittämiseen ja osa on valtakunnallisia.

 

Koulutussosiologian tutkimuskeskus toteuttaa läpäisyhankkeiden valtakunnallisen vaikuttavuusarvioinnin. Tavoitteena on selvittää, miten hankkeiden toimet ja niissä kehitetyt uudet käytännöt vaikuttavat yhdessä muiden yhteiskunnallisten tekijöiden kanssa ammatillisen koulutuksen keskeyttämiseen ja miten ne edistävät koulutuksen läpäisemistä ajallaan. Erityistä huomiota kiinnitetään toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin sekä niiden merkitykseen läpäisyhankkeiden vaikutuksia arvioitaessa.

 

Hankkeen rahoittajat: Turun kaupunki ja Opetushallitus

 

Lisätietoa alla olevista linkeistä:

 

OPH:n läpäisyhankesivut

 

Valtakunnallinen koulutustakuusivusto

 

Läpäisyhankkeiden wiki-sivusto

 

 

Yhteyshenkilöt

Julkaisut

Ahola, S.; Saikkonen, L. & Valkoja-Lähteenmäki, L. 2015. Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Arviointiraportti. Helsinki: Opetushallitus.122. s. linkki.
Error: 0
Message: sizeof(): Argument #1 ($value) must be of type Countable|array, null given
File: /var/www/svn/ruserosa/myapp/views/project_view.php
Line: 74