staff image
Sakari Ahola
erikoistutkija
+358 (0)50 354 8507
sähköposti sakaho@utu.fi

 

 

VTT, koulutussosiologian dosentti, oppiaineen vastuuhenkilö

 

Tutkimuskohteet:

 • koulutuksen, työmarkkinoiden ja yhteiskunnan stratifikaatio
 • vertaileva korkeakoulututkimus
 • koulutus ja työ

 

Nykyiset projektit:

 • Siirtymät sujuviksi! Lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö (SISU)
 • Korkeakoulujen opiskelijavalinnat ja opintojen nopeuttaminen

 

Päättyneet projektit:

 • Nordic Fields of Higher Education. Structures and Transformations of Organization and Recruitment, NFHE
 • Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamishankkeiden vaikuttavuuden arviointi
 • Opintourat, joustavat opintopolut ja kansainvälistyminen - Kaksivaiheiseen tutkintojärjestelmään siirtymisen seurantahanke
 • Piilo-opetussuunnitelma korkeakouluopetuksessa
 • Comparative Research on European Postgraduate Education
 • Ammattikorkeakoulun paikka
 • Ammattikorkeakoulun työelämäyhteydet ja valmistuneiden sijoittuminen
 • Abiturientista opiskelijaksi
 • The Matching of Educational and Occupational Structures in Finland and Sweden
 • Koulutusväylät, työmarkkinat ja valikointi
 • From Elite to Mass Higher Education. Changing structures of selection in Finnish higher education

Julkaisuja

 • Ahola, S. & Spoof, J. 2019. Todistusvalinnat ja opintojen nopeuttamispolitiikka - tapaus kauppatiede. Tiedepolitiikka 44 (1): 7-22.
 • Ahola, S. & Spoof, J. 2018. Mikä olisi paras tapa valita korkeakouluopiskelijat? - opiskelijavalintojen uudistamiseen liittyvän keskustelun jakolinjat. Tiedepolitiikka 43 (3): 7-21.
 • Ahola, S.; Asplund, R. & Vanhala, P. 2018. Opiskelijavalinnat ja korkeakouluopintojen nopeuttaminen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 25/2018. 128 s. linkki.
 • Ahola, S.; Asplund, R. & Vanhala, P. 2017. Pääseekö yliopistoon, jos käy valmennuskurssin? – alustavia havaintoja. Tiedepolitiikka 42 (2): 58-61.
 • Ahola, S.; Asplund, R. & Vanhala, P. 2016. Valmennuskurssit – välttämätön paha vai jotain muuta? – ketkä osallistuvat valmennuskurssille ja miksi? Tiedepolitiikka 41 (4): 61–67.
 • Ahola, S. 2015. Koulutusekspansio ja tasa-arvopolitiikan uusi nousu Suomessa. Teoksessa: H. Aittola & J. Ursin (toim.) Eriarvoistuva korkeakoulutus? Artikkelikokoelma Korkeakoulututkimuksen XII kansallisesta symposiumista 19.-20.8.2014. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 29-50.
 • Ahola, S.; Saikkonen, L. & Valkoja-Lähteenmäki, L. 2015. Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Arviointiraportti. Helsinki: Opetushallitus. 122 s. linkki.
 • Ahola, S. 2014. Delayed entry and prolonged studies in Finnish higher education policy towards evidence-based policy making? In: T. Aarrevaara & E. Berg (Eds.) Higher Education and Research in Academe – Who should pay?, Luleå University of Technology. Luleå, 117-127.
 • Ahola, S. 2014. Finland. In: S. Ahola, T. Hedmo, J-P Thomsen & A. Vabø (Eds.). Organisational features of higher education: Denmark, Finland, Norway & Sweden. Working paper 14/2014. Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU). Oslo, 33-57. linkki.
 • Ahola, S. & Hedman, J. 2014. Finland. In: M. Börjesson, S. Ahola, H. Helland & J-P Thomsen (Eds). Enrolment Patters in Nordic Higher Education, ca 1945 to 2010. Institutions, Types of Education and Fields of Study. Working Paper 15/2014. Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU). Oslo, 33-90. linkki.
 • Ahola, S.; Hedmo, T.; Thomsen, J.-P. & Vabø, A. .. (Eds.) 2014. Organisational features of higher education: Denmark, Finland, Norway & Sweden. Working paper 14/2014. Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU). Oslo. 101 s. linkki.
 • Börjesson, M.; Ahola, S.; Helland, H. & Thomsen, J.-P. 2014. Enrolment Patterns in Nordic Higher Education, ca 1945 to 2010. Institutions, Types of Education and Fields of Study. Working Paper 15/2014. Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU). Oslo. 139 s. linkki.
 • Ahola, S. & Anttila, A. 2013. Ammatillisen koulutuksen ja tutkintojärjestelmän kehittäminen. Tilannekatsaus maaliskuu 2013. Muistiot 2013:2. Opetushallitus. 52 s. linkki.
 • Ahola, S. & Tolonen, J. 2013. Katsaus koulutusalan periytymiseen suomalaisilla yliopisto-opiskelijoilla. Tiedepolitiikka 38 (3): 47-56. linkki.
 • Ahola, S. 2012. National Evaluation of Bologna Implementation in Finland: Procedures and outcomes. Tertiary Education and Management 18 (3): 237.
 • Ahola, S. 2012. Mitä on evidence-based policy? Esimerkkinä opintojen pitkittymiskeskustelu. Kasvatus 43 (5): 550-556. linkki.
 • Ahola, S. 2012. Yliopisto-opintojen pitkittyminen korkeakoulupoliittisena ongelmana. Teoksessa: Aittola, Helena & Saarinen, Taina (toim.) Kannattaako korkeakoulutus. Artikkelikokoelma Korkeakoulututkimuksen XI kansallisesta symposiumista 22.–23.8.2011. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 73–91.
 • Ahola, S. 2012. Finsk yrkesfagutdaning (VET) og arbeidslivets behov. Finsk yrkesfagutdaning (VET) og arbeidslivets behov. in: Håkon Høst (Ed.) Tradisjonelle utfordringer – fornyet interesse: Hvordan er de nordiske lands yrkesutdanninger i stand til å møte arbeidslivets behov? TemaNord 2012:503. København K: Nordisk Ministerråd, 13–23.
 • Ahola, S. & Galli, L. 2012. New degree for a new career? Career development of Finnish polytechnic master’s degree graduates. Journal of Education and Work 25 (5): 537-553.
 • Ahola, S. & Hoffman, D. 2012. Higher education research from a Finnish perspective – an introduction. In: S. Ahola & D.M. Hoffman (Eds.) Higher education research in Finland. Emerging structures and contemporary issues. Finnish Institute for Educational Research, Jyväskylä: University of Jyväskylä, 11–25. linkki.
 • Ahola, S. & Hoffman, D. (Eds.) 2012. Higher education research in Finland. Emerging structures and contemporary issues. Finnish Institute for Educational Research, Jyväskylä: University of Jyväskylä. 442 s. linkki.
 • Niemelä, J.; Ahola, S.; Blomqvist, C.; Juusola, H.; Karjalainen, M.; Liljander, J.-P.; Mielityinen, I.; Oikarinen, K.; Moitus, S. & Mattila, J. 2012. Part I- Evaluation of the Degree Reform. In: Evaluation of the Bologna Process Implementation in Finland. Publications of the Finnish Higher Education Evaluation Council. Helsinki. Finnish Higher Education Evaluation Council FINHEEC. 6:2012, 9-162.
 • Ahola, S. 2011. Introduction. Teoksessa: S. Ahola, P. Kaipainen, O. Koistinen & K. Nyyssölä (toim.) Tiedosta toimintaan. Kirjoituksia korkeakoulutuksesta, filosofiasta ja yhteiskunnasta. Osmo Kivisen juhlakirja. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE. Turku: Turun yliopisto, 3-12.
 • Ahola, S.; Kaipainen, P.; Koistinen, O. & Nyyssölä, K. (toim.) 2011. Tiedosta toimintaan. Kirjoituksia korkeakoulutuksesta, filosofiasta ja yhteiskunnasta. Osmo Kivisen juhlakirja. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE. Turku: Turun yliopisto. 20 €. 282 s. tiivistelmä.
 • Galli, L. & Ahola, S. 2011. Opiskelijanäkökulma tutkinnonuudistukseen. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 77. Turku: Turun yliopisto. 300 s. tiivistelmä.
 • Ahola, S. & Galli, L. 2010. Nuorten koulupudokkaiden ja heidän ohjaajiensa syrjäytymispuheen ulottuvuudet. Teoksessa Anu-Hanna Anttila, Kristiina Kuussaari & Tiina Puhakka (toim.). Ohipuhuttu nuoruus? Nuorten elinolot -vuosikirja. Nuorisotutkimusverkosto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL & Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, 132-143. linkki.
 • Galli, L. & Ahola, S. 2010. Elinikäiset oppijat lähikuvassa. Kokemuksia ja näkemyksiä ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 76. Turku: Turun yliopisto. 149 s. tiivistelmä.
 • Ahola, S. 2009. Johan on markkinat – eli pitäisikö rankinglistat rankata? Teoksessa: Aarrevaara T. & Saarinen T. (toim.) Kilvoittelusta kilpailuun? Artikkelikokoelma Korkeakoulututkimuksen juhlasymposiumista 25.-26.8.2008. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 101-120.
 • Ahola, S. & Galli, L. 2009. Koulutustakuusta ohjaustakuuseen – nuorten koulupudokkaiden nivelvaiheohjauksen kehittäminen. Kasvatus 40 (5): 394–406. linkki.
 • Ahola, S.; Galli, L. & Ikonen, S. 2009. Koulutuksesta syrjäytymisen ehkäisy Varsinais-Suomessa. Koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE. linkki.
 • Galli, L. & Ahola, S. 2009. Urkeneeko ura? Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden koulutusmotiivit ja urakehitys. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kehittämisverkoston artikkelipankki. linkki.
 • Lahti, I. & Ahola, S. 2009. Bolognan prosessin tavoitteet ja korkeakouluopiskelun todellisuus — arvioita kolmannen vuoden väliasemalla. Tiedepolitiikka 34 (1): 39-52.
 • Ojala, K. & Ahola, S. 2009. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot työmarkkinoilla. Valmistuneiden kokemukset ja koulutuksen vaikuttavuus. Projektin väliraportti 03/09. linkki.
 • Ahola, S. 2008. Laatua yliopistokoulutukseen – pitäisikö yliopisto-opiskelijoilla olla oma PISA-tutkimus. Mania 9/2008, 34.
 • Ahola, S. 2008. Duaalimalli porskuttaa – näkökulmia korkeakoulutukseen. KeVer verkkolehti 7 (2). linkki.
 • Ahola, S.; Galli, L. & Kivelä, S. 2008. Suuri opiskelijakysely 2008. Salon seudun ammattiopiston opiskelijoiden käsityksiä opiskelusta ja oppimisesta, opiskeluympäristöstä sekä ohjauksesta ja opiskelun tukipalveluista. linkki.
 • Ojala, K. & Ahola, S. 2008. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot. Kokeiluista kokemuksiin. Teoksessa: Maijala, H. & Levonen, J. (toim.) Ylempi ammattikorkeakoulututkinto – Osaamisen ennakointi ja tulevaisuuden haasteet. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu, 117-134.
 • Ojala, K. & Ahola, S. 2008. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot. Kokeilusta kokemuksiin. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 71. Turku: Turun yliopisto. 173 s. tiivistelmä.
 • Ahola, S. 2007. Doctoral education in Finland: between traditionalism and modernity. In: Powell, S. & Green, H. (eds.) The Doctorate Worldwide. Berkshire England and New York: The society for Research into Higher Education, Open University Press and McGraw-Hill, pp. 29-39.
 • Ahola, S. & Hukka, A. 2007. Kohti kandidaatin tutkintoa – Bolognan prosessin dilemmoja ja mahdollisuuksia. Kasvatus 38 (1): 59-62.
 • Ahola, S. & Kivelä, S. 2007. Education is important, but …’ Young people outside of schooling and the Finnish policy of ‘education guarantee’. Educational Research 49 (3): 243-258.
 • Ahola, S. & Mikkola, J. 2007. Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus. RUSEn raportti 62. linkki.
 • Kivelä, S. & Ahola, S. 2007. Ennaltaehkäisyä vai syttyneiden roihujen sammuttamista? VaSkooli-tutkimushankkeen 2. osaraportti. linkki.
 • Kivelä, S. & Ahola, S. 2007. Elämää nivelvaiheissa. Nuorten syrjäytyminen ja sen ehkäisy. VaSkooli-projektin loppuraportti. Turku: Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE ja VaSkooli-projekti. 151 s. tiivistelmä.
 • Ahola, S. 2006. Bolognan juna ja junan ohjaus, eli voiko kehitystä suistaa raiteiltaan. Teoksessa: Aarrevaara, T. & Herranen, J. (toim.): Mikä meitä ohjaa. Artikkelikokoelma Jyväskylässä 5.-6.9.2005 järjestetystä korkeakoulutuksen tutkimuksen IX symposiumista. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 65-83.
 • Ahola, S. 2006. From “Different but Equal” to “Equal but Different”. Finnish AMKs in the Bologna Process. Higher Education Policy 19(2): 173-186.
 • Kivelä, S. & Ahola, S. 2006. Koulutusyhteiskunnan syrjäpoluilla. VaSkooli-tutkimushankkeen 1. osaraportti. linkki.
 • Ahola, S. 2005. From “Different but Equal” to “Equal but Different”. Finnish AMKs in the Bologna Process. 27th Annual EAIR Forum Proceedings. CD-ROM.
 • Ahola, S. 2005. Global and Local Priorities in Higher Education Policies: A Headache at the National Level? Tertiary Education and Management 11 (1): 37-53.
 • Ahola, S. 2005. Matkalla Meritokratiaan? Koulutuksen rooli sosiaalisen liikkuvuuden ja tasa-arvon edistämisessä. Teoksessa: Räsänen, P., Anttila A.-H. & Melin H. (toim): Tutkimusmenetelmien pyörteissä. Sosiaalitutkimuksen lähtökohdat ja välineet. Jyväskylä: PS- kustannus, 237-255.
 • Ahola, S.; Kivelä, S. & Nieminen, M. 2005. Tekemällä oppii. Työssä oppimisen käytäntöjä ammattikorkeakouluissa. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 65. Turku: Turun yliopisto. 197 s. tiivistelmä.
 • Ahola, S. 2004. Yhteishausta yhteisvalintaan. Yliopistojen opiskelijavalintojen kehittäminen. Selvitysmiehen loppuraportti. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:9 . Helsinki.
 • Ahola, S. 2004. Korkeakoulutus ja työelämä – lähtökohtia ilmiöön ja sen tutkimiseen. Teoksessa: Tynjälä, P., Välimaa, J. & Murtonen, M. (toim): Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä. Juva: PS kustannus, 15-36.
 • Ahola, S. & Honkanen, V. 2004. Entrepreneurship education in Finnish Polytechnics. Private co-operation or business to business relationships? linkki.
 • Ahola, S. & Mikkola, J. 2004. Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus. Turun yläasteiden ja lukioiden opinto-ohjaajien näkemyksiä ohjauksesta ja oman työnsä lähtökohdista. Painettu versio loppu, verkkoversio linkistä. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 62. Turku: Turun yliopisto. 110 s. linkki.
 • Ahola, S. 2003. Yliopistojen opiskelijavalintojen kehittäminen. Selvitysmiehen väliraportti. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2003:29. Helsinki.
 • Honkanen, V. & Ahola, S. 2003. Kulttuurin koulutus ja uudet urat. Ammattikorkeakouluista kulttuurialalta valmistuneiden koulutuskokemukset, työllistyminen ja yrittäjyys. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 61. Turku: Turun yliopisto. 214 s. tiivistelmä.
 • Kivinen, O. & Ahola, S. 2003. Tutkijakoulutuksella vahvuutta korkeakoulututkimukseen. Korkeakoulutieto 2 (3-4): 42-44.
 • Nieminen, M. & Ahola, S. 2003. Ammattikorkeakoulun paikka. Hakijanäkökulma suomalaiseen ammattikorkeakoulujärjestelmään. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 60. Turku: Turun yliopisto. 182 s. tiivistelmä.
 • Ahola, S. 2002. Suliko ylioppilassuma? Spektri 1/2002, 41-42. Opetushallitus.
 • Ahola, S. & Mesikämmen, J. 2002. Finnish Higher Education Policy and the Ongoing Bologna Process. Higher Education in Europe 28 (2): 217-227.
 • Ahola, S. & Välimaa, J. 2002. Mitä on korkeakoulututkimus? Teoksessa S. Ahola & J. Välimaa (toim.): Heimoja, hengenviljelyä ja hallintoa. Korkeakoulututkimuksen vuosikirja 2002. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
 • Ahola, S. & Välimaa, J. (toim.) 2002. Heimoja, hengenviljelyä ja hallintoa. Korkeakoulututkimuksen vuosikirja 2002, Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 198 s. tiivistelmä.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Ahola, S. 2002. Changes in Differences in Participation in Expanding Higher Education: Reply to Hellevik. Acta Sociologica 45 (2):159-162. linkki.
 • Kivinen, O.; Silvennoinen, H. & Ahola, S. 2002. Tasa-arvon tavoittelusta markkinoiden puristukseen. Nuorten koulutus ja koulutuspolitiikka. In: H. Silvennoinen (Ed.) Nuorisopolitiikka Suomessa. 1960-luvulta 2000-luvulle. Nuorisoasiain neuvottelukunnan julkaisu 25; Nuorisotutkimusseuran julkaisu 29. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 61-85.
 • Ahola, S. 2001. Analysing the Interaction of Education and Occupation: the problem of ‘miscellaneous‘ in large data sets-. In T. P. Jensen & A. Holm (eds.): Nordic Labour Market Research on Register Data. TemaNord 2001:593. Nordic Council of Ministers, Copenhagen. [No 71].
 • Ahola, S. & Kivinen, O. 2001. Postgraduate Education in Europe Harmonising with a dissonance? Paper presented at the conference Postgraduate Education in Europe - past, present and future May 4-5, 2001, University of Linköping, Sweden. linkki.
 • Ahola, S. & Kokko, A. 2001. Finding the Best Possible Students: student selection and its problems in the field of business. Journal of Higher Education Policy and Management 23 (2):191-203.
 • Garam, I. & Ahola, S. 2001. Suuntana tulevaisuus. Tutkimus varsinaissuomalaisten abiturienttien koulutustoiveista, -suunnitelmista sekä niiden taustalla olevista käsityksistä. Turku: Länsi-Suomen lääninhallituksen julkaisuja. 127 s. tiivistelmä.
 • Kivinen, O.; Ahola, S. & Hedman, J. 2001. Expanding Education and Improving Odds? Participation in Higher Education in Finland in the 1980s and 1990s. Acta Sociologica 44 (2): 171-181. linkki.
 • Kivinen, O.; Ahola, S.; Hedman, J.; Kaipainen, P. & Silvennoinen, H. 2001. Paikalliset ratkaisut globaaleihinkin ongelmiin. Suuntaviivoja Turun seudun koulutuspoliittisen ohjelman rakentamiseksi. linkki.
 • Ahola, S. 2000. Takuulla tavoitteeseen. Kasautuuko hyväosaisuus valmennuskursseilla? Yliopistotieto 28 (1): 55-58.
 • Ahola, S. 2000. Hidden Curriculum in Higher Education - something to fear for or comply to? linkki.
 • Ahola, S.; Kaipainen, P.; Kivinen, O. & Silvennoinen, H. 2000. Koulutuksen ja osaamisen uusia muotoja etsimässä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 2 (2): 63-72.
 • Ahola, S. & Olin, N. 2000. Yliopiston piilo-opetussuunnitelma. Eli tutkimus siitä, miten yliopistossa pärjää pelaamalla yliopistopeliä. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 54. Turku: Turun yliopisto. 188 s. tiivistelmä.
 • Kaipainen, P.; Kivinen, O. & Ahola, S. 2000. Finland. In: J. Huisman & J. Bartelse (Eds.): Academic Careers: A Comparative Perspective. Center for Higher Education Policy Studies. Enschede: Universiteit Twente, 51-59. linkki.
 • Kivinen, O.; Ahola, S. & Hedman, J. 2000. Korkeakoulutukseen osallistumisen erot ja tasa-arvo. Sosiologia 37 (1): 61-63. linkki.
 • Ahola, S. 1999. The Matching of Educational and Occupational Structures in Finland and Sweden. Thessaloniki: CEDEFOP - European Centre for the Development of Vocational Training. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. tiivistelmä.
 • Ahola, S. & Silvennoinen, H. 1999. Towards New Understanding of School-to-Work Transitions. In O. Kivinen, H. Silvennoinen & P. Puustelli (eds.): Work-Based Learning. Prospects and Challenges. Helsinki: Ministry of Education.
 • Kivinen, O. & Ahola, S. 1999. Conclusions: diversity or harmonisation? In: Kivinen, O., Ahola, S. & Kaipainen, P. (Eds.) Towards the European Model of Postgraduate Training. Research Unit for the Sociology of Education, Report 50, Turku: University of Turku, 257-283.
 • Kivinen, O. & Ahola, S. 1999. Higher Education as Human Risk Capital. Reflections on Changing Labour Markets. Higher Education Vol 38 (2): 191-208. linkki.
 • Kivinen, O. & Ahola, S. 1999. Introduction. In O. Kivinen, S. Ahola & P. Kaipainen (eds.). Towards the European Model of Postgraduate Training. Research Unit for the Sociology of Education. Research Report 50. Turku: University of Turku.
 • Kivinen, O.; Ahola, S. & Kokko, A. 1999. PhD Training in Finland: problems and prospects. In: O. Kivinen, Ahola, S. & Kaipainen, P. (Eds.) Towards the European Model of Postgraduate Training. Research Unit for the Sociology of Education. Report 50, Turku: University of Turku, 51-81.
 • Kivinen, O.; Ahola, S. & Kaipainen, P. (Eds.) 1999. Towards the European Model of Postgraduate Training. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 50. Turku: Turun yliopisto. 283 s. tiivistelmä.
 • Ahola, S. 1998. Matkalla akateemisten heimojen keskuudessa. Sosiologia 35 (4): 326-327.
 • Ahola, S. & Nurmi, J. 1998. Koulutusväylät, työmarkkinat ja valikoituminen. Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston julkaisusarja 54. Helsinki: Opetusministeriö. 156 s. tiivistelmä.
 • Ahola, S. 1997. Different but Equal - Student Expectations and the Finnish Dual Higher Education Policy. European Journal of Education 32 (3): 291-302. linkki.
 • Ahola, S. 1997. Tarvitseeko postmoderni oman sosiologisen teorian? Sosiologia 34 (1): 64-66.
 • Ahola, S. & Nurmi, J. 1997. Ammattikorkeakoulu tuli - mitä korkeakoulutuksen kentässä tapahtui? In K. Nyyssölä & T. Saarinen (eds.): Näkökulmia korkeakoulutuksen tuloksellisuuteen. Koulutussosiologian tutkimuskeskus. Raportti 41, pp. 139-161. Turku:Turun Yliopisto.
 • Ahola, S. & Nurmi, J. 1997. Choosing University or Vocational College - the Formation of Educational Preferences. Scandinavian Journal of Educational Research 41 (2): 127-139.
 • Kivinen, O. & Ahola, S. 1997. Kireän hakukilvan opiskelijavalinnat. Yliopistotieto 25 (3): 14-19.
 • Ahola, S. 1996. Different but Equal - eli mikä ammattikorkeakoulussa on erilaista. In J-P. Liljander, (ed.): Erilaistuva korkeakoulutus. Artikkelikokoelma Jyväskylässä 15.-16.8.1996 järjestetystä korkeakoulututkimuksen VI symposiumista. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos, pp. 37-49.
 • Ahola, S. 1995. Eliitin yliopistosta massojen korkeakoulutukseen. Korkeakoulutuksen muuttuva asema yhteiskunnallisen valikoinnin järjestelmänä. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 30. väitöskirja. 203 s. tiivistelmä.
 • Ahola, S. & Nurmi, J. 1995. Kilpahaku korkeakoulutukseen. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 31. Turku: Turun yliopisto. 118 s. tiivistelmä.
 • Kivinen, O.; Ahola, S. & Kankaanpää, A. 1995. Current and Future Demand for Graduates: Problems of Comparative Analysis. European Journal of Education 30 (2): 187-201.
 • Nurmi, J. & Ahola, S. 1994. Sijoittumiskitka rakenteellisen laman työmarkkinoilla.Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta vuosina 1988-1992 valmistuneiden kandidaattien sijoittuminen ja työmarkkina-asema syksyllä 1990. Hallintoviraston julkaisusarja 2/1994. Turku: Turun yliopisto.
 • Rinne, R.; Kivinen, O. & Ahola, S. 1994. Eivätkö aikuiset kouluttaudu? Aikuiskasvatus 14 (2): 148-151.
 • Ahola, S. 1993. Aikuisten koulutuspreferenssit ja aikuiskoulutukseen osallistuminen. In P. Remes (ed.) Aikuisten positiivinen koulutusvalinta: työssä vai koulussa oppiminen? Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja B 78. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
 • Ahola, S. 1993. Diversification and the Mass Higher Education System in Finland. Martin Trow Revisited. Teoksessa H. Jalkanen & L. Leistinen (toim.) Korkeakoulutuksen kriisi. Kasvatustieteiden tutkimuslaitos. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
 • Kivinen, O.; Rinne, R.; Kankaanpää, A.; Haltia, P. & Ahola, S. 1993. Ammatti, koulutus ja kvalifikaatiot. Yhdysvaltojen ja Kanadan työperäiset ammattien luokitusjärjestelmät ja niiden sovellutusmahdollisuudet Suomessa. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 17. Turku: Turun yliopisto. 190 s.
 • Ahola, S. 1992. Higher Education as a Field. In P. Hakkarainen, H. Jalkanen & P. Määttä (eds.): Current Visions and Analyses on Finnish Higher Education System. Institute for Educational Research, Series B 75. Jyväskylä: University of Jyväskylä.
 • Kivinen, O.; Rinne, R. & Ahola, S. 1992. The Problems of State Educational Planning. In: O. Kivinen & Rinne, R. (eds.) Educational Strategies in Finland in the 1990s. Research Unit for the Sociology of Education. Research Report 8. Turku: University of Turku, pp. 85-109.
 • Kivinen, O.; Rinne, R. & Ahola, S. 1992. Transition from Secondary to Higher Education — the Integration of Educational Structures S. In: O. Kivinen & Rinne, R. (eds.) Educational Strategies in Finland in the 1990s. Research Unit for the Sociology of Education. Research Report 8. Turku: University of Turku, pp. 17-36.
 • Kivinen, O.; Rinne, R. & Ahola, S. 1992. Aikuisten kouluttautuminen Suomessa. Osallistuminen, kasautuminen ja preferenssit. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 10. Turku: Turun yliopisto. 237 + 25 s.
 • Ahola, S.; Kankaanpää, A.; Kivinen, O. & Rinne, R. 1991. Aikuiskoulutuksen tarpeet ja tavoitteet. Aikuiskasvatus 11 (2) : 128-129.
 • Ahola, S.; Kivinen, O. & Rinne, R. 1991. Koulutuksesta työelämään. Koulutus- ja ammattirakenteiden kytkeytyminen. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 7. Turku: Turun yliopisto. 179 s.
 • Kivinen, O.; Rinne, R.; Ahola, S. & Kankaanpää, A. 1991. Koulutussuunnittelun kiemurat. Kasvatus 22 (1): 47-56.
 • Ahola, S. 1990. Valikoitumisen primaari- ja sekundaariefektit. In E. Asp & P. Hakkarainen (eds.): Sosiologian tutkimuslinjoja. Sosiologian tutkimuksia B 20, Turku: Turun yliopisto, 7-21.
 • Ahola, S. 1990. Korkeakoulutukseen valikoituminen. Selvitys Turun yliopistoon vuosina 1980-1986 kirjoittautuneiden opiskelijoiden sosiaalitaustoista. Hallintoviraston julkaisusarja 3/1990. Turku: Turun yliopisto.
 • Kivinen, O. & Ahola, S. 1990. Miten tutkia työn arvostusta sinänsä? Nuorisotutkimus 8 (2): 30-34.
 • Ahola, S. 1989. Oppilasvirtojen kasaantuminen ja korkeakoulutukseen valikoituminen. In: O. Kivinen & R. Rinne (eds.): Korkeakoulutus tutkimuskenttänä. Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimusyksikön tutkimusraportteja 1, 121-143. Turku.
 • Kankaanpää, A.; Ahola, S.; Kivinen, O. & Rinne, R. 1989. Koulutus, työ ja aikuiskoulutus. Stratifikaationäkökulma ammatilliseen aikuiskoulutukseen. In: E. Poikela & J. Tuomisto (toim.) Aikuiskasvatuksen 1. Tutkijatapaaminen – seminaariraportti. Aikuis- ja nuorisokasvatuksen laitoksen julkaisuja 25, Tampere: Tampereen yliopisto,144-154.
 • Kivinen, O.; Rinne, R. & Ahola, S. 1989. Koulutuksen rajat ja rakenteet. Helsinki: Hanki ja Jää.
 • Kivinen, O.; Ahola, S.; Kankaanpää, A. & Rinne, R. 1989. Näkökulma aikuiskoulutuksen yhteiskunnallisiin yhteyksiin. Kasvatus 20 (6): 487-493.
 • Kivinen, O.; Ahola, S.; Rinne, R. & Kankaanpää, A. 1989. Työelämä, koulutus ja ennusteet. Helsinki: Opetusministeriön suunnittelusihteeristön julkaisuja 6. 148 s.
 • Kivinen, O.; Ahola, S.; Rinne, R. & Kankaanpää, A. 1989. Uusi aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö. Opistolehti 65 (1).
 • Kivinen, O.; Ahola, S.; Rinne, R. & Kankaanpää, A. 1989. Unohtuiko suunnitelmista aikuisen elämäntilanne? Opistolehti 65 (1): 8-9.
 • Kivinen, O.; Kankaanpää, A.; Ahola, S. & Rinne, R. 1989. Työpaikkakehityksen ennustaminen ja koulutussuunnittelu. Kansantaloudellinen aikakauskirja LXXXV, 1: 48-54.
 • Kivinen, O.; Rinne, R.; Ahola, S. & Kankaanpää, A. 1989. Oppilasvirtojen sumat ja koulutuksen jatkuvuus. In: O. Kivinen, Rinne, R. , Ahola, S. and Kankaanpää, A.: Työelämä, koulutus ja ennusteet. Koulutusvirrat, valikointi ja työelämä -projektin tutkimusraportti. Helsinki: Opetusministeriön suunnittelusihteeristön julkaisuja 6, 131-149.
 • Kivinen, O.; Rinne, R.; Ahola, S. & Kankaanpää, A. 1989. Väestön koulutus 2000: rakennemuutoksen koulutuspolitiikan arviointia. In: O. Kivinen, Rinne, R., Ahola, S. and Kankaanpää, A.: Työelämä, koulutus ja ennusteet. Koulutusvirrat, valikointi ja työelämä -projektin tutkimusraportti. Helsinki: Opetusministeriön suunnittelusihteeristön julkaisuja 6, 76-100.
 • Ahola, S. 1988. Koulutusvirtojen kasaantuminen. Kasvatus 19 (6): 492-501.
 • Kivinen, O. & Ahola, S. 1988. Koulunpenkiltä työmarkkinoille – Nuorten ammattitoiveet ja todellisuus. Sosiaalinen aikakauskirja 82 (4): 23-33.
 • Kivinen, O.; Ahola, S. & Toivola, H. 1988. Nuorten valikoituminen ammattikouluttamattomiksi työnhakijoiksi. Kolmen työvoimatoimiston nuortenyksiköiden alle 20-vuotiaat asiakkaat ammatti- ja koulutusvalintojensa edessä. Työvoimapoliittisia tutkimuksia 81, 1988. Helsinki: Ministry of Labour.
 • Kivinen, O.; Ahola, S.; Kankaanpää, A. & Rinne, R. 1988. Suunnittelun sosiologiaa. Sosiologia 25 (4): 299-302.
 • Kivinen, O.; Ahola, S.; Kankaanpää, A. & Rinne, R. 1988. Suunnittelun sosiologiaa. Sosiologia 25 (4): 299-302.
 • Kivinen, O.; Kankaanpää, A.; Rinne, R. & Ahola, S. 1988. Aikuiskoulutuksen ’uuteen’ tulemiseen koulutussuunnittelun perinteisin menetelmin. Aikuiskasvatus 8 (4): 4-10.
 • Kivinen, O.; Rinne, R.; Ahola, S. & Kankaanpää, A. 1988. Koulutusvirrat, valikointi ja työelämä. In: I. Kokko (toim.) Työelämän ja koulutuksen suhteiden tutkimuksesta – projektikuvauksia. Opetusministeriön suunnittelusihteeristön keskustelumuistioita, 3. Helsinki, 9-18.
 • Ahola, S. 1986. Yhteiskuntatieteilijöiden työhönsijoittumisprosessi. Tutkimus Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta vuosina 1980-1983 valmistuneiden valtiotieteen kandidaattien työhönsijoittumisesta. Hallintoviraston julkaisusarja 3/1986. Turku:Turun yliopisto .