9.9.2015

Koulutukset

Lähikoulutuksia järjestetään syksyn 2016 aikana Varsinais-Suomen alueella sekä pääkaupunkiseudulla. Koulutusten aikatauluista tiedotetaan organisaationne yhteyshenkilöä tai olemme teihin sähköpostitse yhteydessä.

Materiaalipankki:

Materiaalipankki sisältää seuraavien aihealueiden osalta perusteet: Windows 10 -käyttöjärjestelmä, resurssienhallinta, tekstinkäsittely, taulukkolaskenta sekä sosiaalinen media ja viestintä. Materiaali on luonteeltaan ohjaavaa, itsenäiseen opiskeluun soveltuvaa. Jokainen aihealue sisältää osaamista syventäviä tehtäviä.

Windows 10 -perusteet Resurssienhallinnan perusteet
Tekstinkäsittelyohjelman perusteet Taulukkolaskentaohjelman perusteet
Viestintä ja vuorovaikutteinen media