Työelämän ICT-taidot kaupan alalla -hankkeessa tutkitaan ja kehitetään kaupan alalla työskentelevien tieto- ja viestintätekniikan taitoja. Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE kehittää yhdessä hankekumppanien Palvelualojen ammattiliiton (PAM) sekä Työväen sivistysliiton (TSL) kanssa mallia, jossa kaupan alalla työskentelevien tietoteknisiä taitoja kehitetään vastaamaan muuttuviin työelämän tarpeisiin.

ICT-TAITOJEN SPARRAUSMALLI

1. Työssä tarvittavien ICT-taitojen taso?

Pärjäänkö töissä olemassa olevilla ICT-taidoillani? Minkälainen on ICT-osaamiseni taso?

2. ICT-taitojen testaus

Taitojen testaus neljällä eri osa-alueella: tietokoneen peruskäyttötaidot, työvälineosaaminen, tiedonhakutaidot ja viestintäosaaminen.

3. Henkilökohtainen koulutussuunnitelma

Järjestelmä luo henkilökohtaisen koulutussuunnitelman testituloksiin perustuen.

4. Täydennyskoulutus

Tarjotaan tarpeeseen perustuvaa verkko- ja lähikoulutusta.

5. ICT-taitojen uudelleentestaus

Taidot testataan uudelleen koulutuksen vaikuttavuuden sekä oppimistulosten arvioimiseksi.

6. Kehittyneet ICT-taidot

Lopputuloksena on osaavampi, tuottavampi ja motivoituneempi työntekijä.