Digitaaliset oppimisympäristöt ja henkilökohtaistettu oppiminen

Digitaaliset teknologiat tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia opettaa, opiskella ja oppia. Tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen hyödyntämisellä voidaan parhaimmillaan edesauttaa oppijoiden erilaisuuden ja yksilöllisyyden huomioimista. Yksilöllistä tukea antava, kannustava ja lahjakkuuden eri muodot huomioiva opetus on nykyaikaa. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen RoSA-laboratorio tutkii ja kehittää digitaalisiin oppimisympäristöihin soveltuvia oppimista henkilökohtaistavia ratkaisuja.  Suunnittelu- ja kehitystyössä huomioidaan laajasti elinikäisen oppimisen tukitarpeet  oppimisratkaisuissa.

 

Tutkimus- ja kehitystyössä hyödynnetään sekä perinteisiä tilastollisia menetelmiä että informaatioteknologian lähestymistapoja ja oppimisanalytiikkan tekniikoita.

 

Projektit aiheesta

Aikaisemmat projektit:
- eOpinkompassi
- Elinikäisen oppimisen digitaalinen opintokirja

Julkaisut

Tanhua-Piiroinen, E.; Kaarakainen, S.-S.; Kaarakainen, M.-T. & Viteli, J. 2020. Digiajan peruskoulu II. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2020:17. Helsinki. linkki.
Tanhua-Piiroinen, E.; Kaarakainen, S.-S.; Kaarakainen, M.-T.; Viteli, J.; Syvänen, A. & Kivinen, A. 2019. Digiajan peruskoulu. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 6/2019. 56. s. linkki.
Kaarakainen, M.-T. 2019. Education and inequality in digital opportunities - Differences in Digital Engagement Among Finnish Lower and Upper Secondary School Students. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE. 197. s. tiivistelmä. linkki. RUSE-raportti 82.
Kaarakainen, S.-S. & Kaarakainen, M.-T. 2019. Tulevaisuuden toivot - Digitaalisten medioiden käyttö nuorten osallisuuden ja osaamisen lähteinä. Teoksessa: Media & Viestintä. Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti. Vuosikirja 2018, Tampere: Media ja viestintätieteellinen seura ry., s. 235-254.
Kaarakainen, M.-T.; Saikkonen, L. & Savela, J. 2018. Information Skills of Finnish Basic and Secondary Education Students: The Role of Age, Gender, Education Level, Self-efficacy and Technology Usage. Nordic Journal of digital literacy 13 (4): 56-72. linkki.
Kaarakainen, S.-S. & Kaarakainen, M.-T. 2018. Opettajat digiloikan pyörteissä 2.0. Teoksessa: J. Viteli & A. Östman (toim.). Tuovi 16: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2018-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports 27. Tampere: Tampere Research Center for Information and Media TRIM, Tampereen yliopisto, s. 28-35. linkki.
Kaarakainen, M.-T.; Kivinen, O. & Vainio, T. 2018. Performance based test for assessing ICT skills – A case study of students’ and teachers’ ICT skills in Finnish schools. Universal Access in the Information Society 17 (2): 349-360. linkki.
Kaarakainen, M.-T.; Kaarakainen, S.-S. & Kivinen, A. 2018. Seeking adequate competencies for the future: The Digital Skills of Finnish Upper Secondary School Students. Nordic Journal of Science and Technology Studies (NJSTS) 6 (1): 4-20. linkki.
Kaarakainen, S.-S. & Kaarakainen, M.-T. 2018. Tulevaisuuden toivot – Digitaalisten medioiden käyttö nuorten osallisuuden ja osaamisen lähteenä. Media & Viestintä 41 (4): 235-254. linkki.
Kaarakainen, M.-T.; Kivinen, A. & Kaarakainen, S.-S. 2017. Differences between the genders in ICT skills for Finnish upper comprehensive school students: Does gender matter? Seminar.net. International Journal of Media, Technology & Lifelong Learning 13 (2). linkki.
Kaarakainen, M.-T.; Kaarakainen, S.-S.; Tanhua-Piiroinen, E.; Viteli, J.; Syvänen, A. & Kivinen, A. 2017. Digiajan peruskoulu 2017 – Tilannearvio ja toimenpidesuositukset. Helsinki: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 72/2017. 66. s. linkki.
Kaarakainen, S.-S. & Kaarakainen, M.-T. 2017. Opettajat digiloikan pyörteissä – opettajien kokemukset digiosaamisestaan ja täydennyskoulutustarpeistaan. Teoksessa J. Viteli & A. Östman (toim.) Tuovi 15: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2017-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports: 23. Tampere: Tampere Research Center for Information and Media TRIM, Tampereen yliopisto, s 4-15. linkki.
Kaarakainen, M.-T. & Saikkonen, L. 2017. Peruskoulun ja lukion opettajien tiedonhakutaidot. Kasvatus 48 (1): 35-49.
Kivinen, O.; Piiroinen, T. & Saikkonen, L. 2016. Two Viewpoints on the Challenges of ICT in Education: Knowledge-building Theory vs. a Pragmatist Conception of Learning in Social Action. Oxford Review of Education 42 (4): 377-390. linkki.
Muhonen, M.; Kaarakainen, M.-T. & Savela, J. 2015. Opettajien teknologiataidot oppilaiden tulevaisuuden taitojen (epä)tasa-arvoisuuden edistäjinä? Teoksessa: Viteli, J. & Östman, A. (toim.) Tuovi 13: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2015-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports: 15. Informaatiotieteiden yksikkö. Tampere: Tampereen yliopisto, 56-64. linkki.
Kaarakainen, M.-T.; Kivinen, O. & Hutri, H. 2015. Pelit ja pelaaminen sosiaalisena oppimisympäristönä. Teoksessa: R. Koskimaa, J. Suominen, F. Mäyrä, J.T. Harviainen, U. Friman, J. Arjoranta (Toim.). Pelitutkimuksen vuosikirja 2015. Suomalaisen pelitutkimuksen julkaisu. Tampere: Tampereen yliopisto, 11-39. linkki.
Kaarakainen, M.-T. & Kivinen, O. 2015. Teknologia tulevaisuudessa tarvittavien ICT-taitojen ja muun osaamisen edistäjänä. Teoksessa: Marko Kuuskorpi (toim.) Digitaalinen oppiminen ja oppimisympäristöt. Julkaisu 2015:1, Kaarina: Kaarinan kaupunki, 46-64. linkki.
Kivinen, O. & Kaarakainen, M.-T. 2014. Analyzing e-Learning Habits Utilizing the ReadIT Program: Identifying Distinctive e-Learning Strategies. Ubiquitous Learning: An International Journal 6 (2): 15–26. linkki.
Kaarakainen, M.-T. 2014. Erilaisten teknologian käyttötapojen yhteys käytöstä karttuvaan IT-osaamiseen. Teoksessa: Viteli, J. & Östman, A. (toim.) Tuovi 12: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2014-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports: 10. Informaatiotieteiden yksikkö. Tampere: Tampereen yliopisto, 13-19. linkki.
Kivinen, O.; Kaarakainen, M.-T. & Anttila, A. 2014. Erot hypertekstien ja lineaaristen verkkotekstien opiskelutavoissa sekä luetun ymmärtämisessä. Kasvatus 45 (2): 167-181.
Kaarakainen, M.-T. 2014. Nuorisotyö tukemaan nuorten IT-taitojen oppimista. Teoksessa: H. Laurila & L. Tuuttila (toim.) Verkko nuorisotyössä - Nuorisotyö verkossa. Helsinki: Verke –Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus, 50-53.
Kaarakainen, M.-T. 2014. Verkkolukeminen ja uudet lukemisympäristöt. Virke, 3/2014, 8-12.
Kaarakainen, M.-T. & Kivinen, O. 2013. E-oppimiskäyttäytymisen analysointi ReadIT-ohjelman avulla. Teoksessa: Viteli, J. & Östman, A. (toim.) Tuovi 11: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2013-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports 9. Informaatiotieteiden yksikkö. Tampere: Tampereen yliopisto, 19–25. linkki.
Kaarakainen, M.-T.; Kivinen, O. & Tervahartiala, K. 2013. Kouluikäisten tietoteknologian vapaa-ajan käyttö. Nuorisotutkimus 31 (2): 20–33. linkki.
Kivinen, O. & Kaarakainen, M.-T. 2012. Opetusta eriyttävä digitaalinen ReadIT-opetusohjelma lukemisstrategioiden harjaannuttamisessa. Kasvatus 43 (4): 361–374. linkki.
Kivinen, O.; Galli, L. & Kaarakainen, M.-T. 2011. ReadIT – a developing and testing method for training reading comprehension strategies. In A. Mendez-Vilas (Ed.) Education in a technological world: communicating current and emerging research and technological efforts. Badajoz: Formatex Research Center, pp. 383-390.