Koulutuksen ja työelämän väliset suhteet

 

Kiinnostuksen kohteena ovat työssä oppiminen, työllistyminen, hankittujen tietojen ja taitojen soveltaminen työelämässä, osaaminen ja aikuiskoulutus. Teemalla on yhtymäkohtia myös deweyläiseen pragmatismiin tekemällä oppimisen käsitteen kautta sekä korkeakoulutustutkimukseen korkeakoulutettujen työllistymistä tutkivissa projekteissa.

Projektit aiheesta