Digiajan peruskoulu II: Digitaalisen oppimisen, opettamisen ja oppimisympäristöjen tilanne perusopetusta antavissa kouluissa 2019

Selvitys on jatkoa Digiajan peruskoulu -hankkeelle 2016–2018, jonka keskeisenä tavoitteena on ollut luoda perustaa opetusalan ajantasaisen tutkimustiedon systemaattiselle ja laaja-­alaiselle hyödyntämiselle valtionhallinnon päätöksenteossa, tiedolla johtamisessa ja toimintakäytännöissä. Tavoitteena on tuottaa tietoa oppimisen ja opettamisen sekä toisaalta oppilaitosorganisaatioiden digitaalisten teknologioiden käytöstä ja hyödyntämisvalmiuksista, uusien oppimateriaalien ja oppimisympäristöjen käyttämisestä sekä digitaalisen osaamisen tasosta. Hanke  jatkaa ja varmistaa aikaisemman hankkeen tuloksia oppilaitosten digitalisaation tilasta, kun kansallinen uusi peruskoulujen opetussuunnitelma (2016 syksystä) on ehtinyt olla käytössä hieman pidempään. Tavoitteena on lisäksi arvioida hallituksen toimien vaikuttavuutta suomalaisissa peruskouluissa.

 

Projektin toteuttaa Tampereen yliopiston TRIM-keskuksen ja Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskuksen (RUSE) muodostama konsortio jota koordinoi TRIM. Rahoittajana on Opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

Yhteyshenkilö: Suvi-Sadetta Kaarakainen, susaka@utu.fi

 

 

Julkaisut

Tanhua-Piiroinen, E.; Kaarakainen, S.-S.; Kaarakainen, M.-T. & Viteli, J. 2020. Digiajan peruskoulu II Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2020:17. Helsinki. linkki.
Error: 0
Message: sizeof(): Argument #1 ($value) must be of type Countable|array, null given
File: /var/www/svn/ruserosa/myapp/views/project_view.php
Line: 74