ICT-taitojen arviointi

 

ICT-taitotesti 2014-2015

 

RUSEn kehittämän ICT-taitotestin avulla selvitettiin nuorten ja aikuisten tietoteknologian käyttötottumuksia, testattavien käsityksiä omista tieto- ja viestintäteknologiataidoistaan sekä testataan käytännön ongelmanratkaisutehtävien avulla 18 eri tieto- ja viestintäteknologian osa-alueen osaamista. Testiosuus testaa sekä yleisiä tietokoneen ja perusohjelmistojen käyttötaitoja että vaativampia ICT-alan ammatillisia valmiuksia.

Vuosien 2014 ja 2015 aikana testattiin kaikkiaan yli 3200 12-22-vuotiasta yläkouluista, lukioista ja ammatillisista oppilaitoksista. Lisäksi tavoitettiin noin 100 toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle jäänyttä 16-22-vuotiasta nuorta. 
Nuorten lisäksi testattiin reilu 800 opettajaa.

 

ITK2014: "Paras paperi" -palkinto Meri-Tuulia Kaarakaiselle - "Erilaisten teknologian käyttötapojen yhteys käytöstä karttuvaan IT-osaamiseen"

ITK2015: "Korkeatasoinen tutkimus ja paras esitys" -palkinto Marjut Muhoselle - "Opettajien teknologiataidot oppilaiden tulevaisuuden taitojen (epä)tasa-arvoisuuden edistäjinä?"

 

"Nuorten ICT-taidoissa hälyttäviä eroja": lue RoSA-laboratorion kehittämän ICT-testin alustavia tuloksia.

  

"Opettajat tarvitsevat digikoulutusta" uutinen OAJ:n sivuilla.

 

"Teachers have insufficient information technology skills": News from Finland, Helsinki Times

 

 

 

Julkaisut

Kaarakainen, M.-T. & Saikkonen, L. 2017. Peruskoulun ja lukion opettajien tiedonhakutaidot Kasvatus 48 (1): 35-49.
Kaarakainen, M.-T. & Muhonen, M. 2016. Koulutuksen ja digitalisaation reunamilla? – Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan (VALMA) koulutuksen opiskelijoiden tulevaisuuden taidot Teoksessa: S. Pihlajaniemi, N. Haltia, M. Ranta, A. Saaranen-Kauppinen & I. Väänänen (toim.) Avoin tiede ja avoin koulutus? Opiskelijatutkimuksen vuosikirja 2016. Helsinki: Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, 6-18. linkki.
Kaarakainen, M.-T. & Hutri, H. 2016. Participating with a Real Name, a Nickname or by Being Anonymous? – Anonymous and Identifiable Users' Skills and Internet Usage Habits Tuovi 14: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2016-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports: 22. Informaatiotieteiden yksikkö. Tampere: Tampereen yliopisto, 40-48. linkki.
Kaarakainen, M.-T. & Kivinen, O. 2015. Teknologia tulevaisuudessa tarvittavien ICT-taitojen ja muun osaamisen edistäjänä Teoksessa: Marko Kuuskorpi (toim.) Digitaalinen oppiminen ja oppimisympäristöt. Julkaisu 2015:1, Kaarina: Kaarinan kaupunki, 46-64. linkki.
Muhonen, M.; Kaarakainen, M.-T. & Savela, J. 2015. Opettajien teknologiataidot oppilaiden tulevaisuuden taitojen (epä)tasa-arvoisuuden edistäjinä? Teoksessa: Viteli, J. & Östman, A. (toim.) Tuovi 13: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2015-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports: 15. Informaatiotieteiden yksikkö. Tampere: Tampereen yliopisto, 56-64. linkki.
Kaarakainen, M.-T.; Kivinen, O. & Hutri, H. 2015. Pelit ja pelaaminen sosiaalisena oppimisympäristönä Teoksessa: R. Koskimaa, J. Suominen, F. Mäyrä, J.T. Harviainen, U. Friman, J. Arjoranta (Toim.). Pelitutkimuksen vuosikirja 2015. Suomalaisen pelitutkimuksen julkaisu. Tampere: Tampereen yliopisto, 11-39. linkki.
Kaarakainen, M.-T. & Saikkonen, L. 2015. Tiedonhakutaidot testissä – nuorten osaaminen hakukanavan valinnassa, hakulausekkeen muotoilussa ja hakutulosten arvioinnissa. Informaatiotutkimus, 34 (4), 1–15. linkki.
Kaarakainen, M.-T. 2014. Erilaisten teknologian käyttötapojen yhteys käytöstä karttuvaan IT-osaamiseen. Teoksessa: Viteli, J. & Östman, A. (toim.) Tuovi 12: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2014-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports: 10. Informaatiotieteiden yksikkö. Tampere: Tampereen yliopisto, 13-19. linkki.
Error: 0
Message: sizeof(): Argument #1 ($value) must be of type Countable|array, null given
File: /var/www/svn/ruserosa/myapp/views/project_view.php
Line: 74