ReadIT - oppimisanalytiikka

Oppimisanalytiikka on tuore tutkimuskohde opetus- ja koulutusalalla. Tulevaisuuden älykäs opetusteknologia tukee oppijoita oppimisen aikana ja tarjoaa tietoa oppimisprosessista niin oppijoille itselleen, kuin opettajille ja päätöksentekijöillekin. "Big data" on myös opetusalan nouseva trendi, jonka valjastamiseen oppimisanalytiikka tähtää.

 

Vuonna 2015 hyödynnettiin oppimisanalytiikan tutkimuksessa yhdessä Väestöliiton kanssa ReadIT-oppimisympäristöön toteutettua sähköistä terveystiedon oppimateriaalia. Oppimateriaali oli suunnattu yläkoululaisille, lukiolaisille ja ammatillista perustutkintoa suorittaville nuorille.  Materiaalia hyödynnettiin kaikkiaan 48 oppilaitoksessa, reilun 1800 oppilaan voimin.

Tutkimushankkeen tarkoituksena on oppimateriaalin käytöstä syntyneiden lokitietojen perusteella seurata oppijoiden opiskeluprosessia. Tavoitteena on kehittää henkilökohtaistavia ratkaisuja tulevaisuuden sähköisiin oppimisympäristöihin sekä vahvistaa näyttöön perustuvaa (evidence-based) opetuksen ja koulutuksen kehittämistä.

 

 

 

 

 

Julkaisut

Kivinen, O. & Kaarakainen, M.-T. 2014. Analyzing e-Learning Habits Utilizing the ReadIT Program: Identifying Distinctive e-Learning Strategies Ubiquitous Learning: An International Journal 6 (2): 15–26. linkki.
Kaarakainen, M.-T. & Kivinen, O. 2013. E-oppimiskäyttäytymisen analysointi ReadIT-ohjelman avulla. Teoksessa: Viteli, J. & Östman, A. (toim.) Tuovi 11: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2013-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports 9. Informaatiotieteiden yksikkö. Tampere: Tampereen yliopisto, 19–25. linkki.
Kivinen, O.; Galli, L. & Kaarakainen, M.-T. 2011. ReadIT – a developing and testing method for training reading comprehension strategies In A. Mendez-Vilas (Ed.) Education in a technological world: communicating current and emerging research and technological efforts. Badajoz: Formatex Research Center, pp. 383-390.
Error: 0
Message: sizeof(): Argument #1 ($value) must be of type Countable|array, null given
File: /var/www/svn/ruserosa/myapp/views/project_view.php
Line: 74