Digitaalinen oppiminen ja pedagogiikka

Opetushallituksen laajaan Koulutuksen pilvipalvelut hankkeeseen sisältyvässä RUSEn tuottamassa osaselvityksessä keskitytään digitaalisen oppimisen, sisältöjen ja pedagogiikan nykytilaan sekä digitaalisen oppimisen ja sisältöjen sekä erityisesti pilvipalveluratkaisujen oppimiselle ja pedagogiikalle tuottamaan lisäarvoon. Nykytilan selvityksessä tukeudutaan viime vuosina tuotettuihin lukuisiin kansallisiin raportteihin ja selvityksiin opetusteknologian hyödyntämisestä, sekä Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen omiin aihetta koskeviin tutkimuksiin.

 

Kivinen, Osmo – Kaarakainen, Meri-Tuulia – Kaarakainen Suvi-Sadetta (2013): Digitaalinen oppiminen ja pedagogiikka, Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskus, Koulutuspilvijaostolle tehty selvitystyö.

 

OPHn koulutuspilvihankkeen loppuraportti valmistui 20.3.2014 ja luovutettiin Digitaalisen oppimisen neuvottelukunnalle 15.4.2014. Ohessa Opetushallituksen tiedote ja linkki hankkeen loppuraporttiin.

Error: 0
Message: sizeof(): Argument #1 ($value) must be of type Countable|array, null given
File: /var/www/svn/ruserosa/myapp/views/project_view.php
Line: 14