ReadIT - luetun ymmärtämisen strategiat online-lukemisessa

 

RUSEn RoSA-laborotoriossa kehitetään webbikäyttöistä älykästä oppimisratkaisua nimeltä ReadIT. ReadIT-sovellus on tutkimuskäyttöön toteutettu opetusohjelma, jonka on tarkoitus ohjata oppilaita tarkoituksenmukaisten lukemisstrategioiden hyödyntämiseen. ReadIT mahdollistaa erilaisten sisältöjen esittämisen oppilaille interaktiivisessa muodossa, opiskelustrategioiden mallintamisen oppilaille sekä strategioiden hyödyntämisen opiskelun aikana. ReadITin tavoitteena on mukautua oppijan toimintaan: eriyttää opiskelijoille tarjottavaa materiaalia ja henkilökohtaistaa ohjausta. Tavoitteena on, että heikommat oppijat voivat parantaa taitojaan ja lahjakkaat oppijat saavat vaativampia haasteita, jotka vastaavat heidän tarpeitaan.

 

ReadIT toimii myös tutkimusvälineenä mahdollistaen oppimisanalytiikan alan tutkimuksen. Ohjelma kerää lokitietoja oppijoiden käyttäytymisestä (ajankäyttö, siirtymät, hyödynnetyt strategiat, ohjauksen tarve käytön aikana), tallettaa oppijoiden vastaukset ja muistiinpanot sekä mahdollistaa erilaisten kyselyjen liittämisen ohjelmaan.

 

 

"Pojat pärjäävät, kun oppikirja vaihtuu verkkotekstiksi": lue RoSA-laboratorion kehittämästä ReadIT -ohjelmasta Aurora-lehdestä.

 

 

 

Julkaisut

Kivinen, O.; Kaarakainen, M.-T. & Anttila, A. 2014. Erot hypertekstien ja lineaaristen verkkotekstien opiskelutavoissa sekä luetun ymmärtämisessä Kasvatus 45 (2): 167-181.
Kaarakainen, M.-T.; Kivinen, O. & Tervahartiala, K. 2013. Kouluikäisten tietoteknologian vapaa-ajan käyttö Nuorisotutkimus 31 (2): 20–33. linkki.
Kaarakainen, M.-T. & Kivinen, O. 2013. E-oppimiskäyttäytymisen analysointi ReadIT-ohjelman avulla. Teoksessa: Viteli, J. & Östman, A. (toim.) Tuovi 11: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2013-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports 9. Informaatiotieteiden yksikkö. Tampere: Tampereen yliopisto, 19–25. linkki.
Kivinen, O. & Kaarakainen, M.-T. 2012. Opetusta eriyttävä digitaalinen ReadIT-opetusohjelma lukemisstrategioiden harjaannuttamisessa. Kasvatus 43 (4): 361–374. linkki.
Kivinen, O.; Galli, L. & Kaarakainen, M.-T. 2011. ReadIT – a developing and testing method for training reading comprehension strategies In A. Mendez-Vilas (Ed.) Education in a technological world: communicating current and emerging research and technological efforts. Badajoz: Formatex Research Center, pp. 383-390.
Error: 0
Message: sizeof(): Argument #1 ($value) must be of type Countable|array, null given
File: /var/www/svn/ruserosa/myapp/views/project_view.php
Line: 74