Nuorten osaaminen ja työmarkkinavalmiudet tekemällä kuntoon ja elämä hallintaan, NOTKE

NOTKE-hankkeen (Nuorten osaaminen ja työmarkkinavalmiudet tekemällä kuntoon ja elämä hallintaan) tavoitteena on ollut saada aikaan vakiintunutta, verkostoitunutta ja kuntarajat ylittävää yhteistyötä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Hankkeen kohderyhmänä olivat kokeilualueen peruskoulunsa päättäneet nuoret. Hankkeessa toteutettiin alueellinen kokeilu, johon osallistuvat Kaarina, Lieto ja Turku. Yhtenä NOTKE-hankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut kolmannen sektorin aktivoiminen syrjäytymistä ehkäisevään toimintaan. Hankkeen tuloksena on syntynyt entistä kehittyneempiä alueellisia yhteistyö- ja kehittämiskumppanuusmalleja, joissa kunnat, järjestöt ja yritykset yhdessä järjestävät koordinoidusti yhteisöllistä, nuorten osaamista ja työelämätaitoja edistävää toimintaa. Hankkeessa on selvitetty edellä kuvatun monituottajamallin toimivuutta nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä. Hankkeessa on testattu innovatiivisia ja työelämälähtöisiä digitaalisia työvälineitä nuorille suunnatun yhteisöllisen toiminnan suunnitteluun, organisointiin ja ohjaukseen. Työvälineiden (mm. reaaliaikainen toiminnan ja osallistumisten dokumentointijärjestelmä) avulla on systematisoitu toiminnassa tarvittavaa tiedonkeruuta syrjäytymisvaarassa olevien nuorten auttamiseksi. Hankkeessa on ollut tarkoitus kehittää myös tekemällä oppimisen menetelmiä ja testausta yhteistyössä Turun oppisopimustoimiston kanssa. Hanke toteutettiin 2010-2013 ja sen rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Varsinais-Suomen ELY-keskus. 

 

NOTKE-sivusto

Julkaisut

Reunanen, L. 2013. Nuorten osallisuuden ja osaamisen edistäminen vapaa-ajan toiminnassa - NOTKE-hankkeen hyvät käytännöt Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE.53. s. linkki.
Error: 0
Message: sizeof(): Argument #1 ($value) must be of type Countable|array, null given
File: /var/www/svn/ruserosa/myapp/views/project_view.php
Line: 74