map

RUSEssa on 2000-luvun alusta lähtien kehitetty tieteenaloittaista tulos-panos lähestymistapaa, jolla voidaan analysoida tieteellisen toiminnan, tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen tuloksellisuutta. Tulos-panos analyysien kehittäminen lähti tarpeesta täyttää kansainvälisten yliopistorankingien jättämää aukkoa siitä, etteivät ne ota huomioon yliopistojen käytettävissä olevia panoksia rankatessaan yliopistoja mainemarkkinoilla.

 

Kuvatessaan ennen kaikkea yliopistojen keskinäistä nokkimisjärjestystä kansainvälisillä mainemarkkinoilla rankingit voivat sopia huippuyliopistojen terävimmän 50–100 kärjen listaamiseen, mutta maailman 16 000 muun ylipiston tuloksellisuuden arviointiin sopii niitä paremmin sellainen käytössä olevat resurssit huomioon ottava menetelmä, kuten kehittämämme tulos-panos analyysi. Rankingien kriittinen arviointi on johtanut myös kansainvälisiin tarpeisiin soveltuvan rating-systeemin kehittämiseen. (Kivinen & Hedman 2004; Kivinen, Hedman & Peltoniemi 2008a; 2008b; 2009, 2010, 2011; Kivinen, Hedman & Kaipainen 2012)

map

Digitaaliset teknologiat tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia opettaa, opiskella ja oppia. Tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen hyödyntämisellä voidaan parhaimmillaan edesauttaa oppijoiden erilaisuuden ja yksilöllisyyden huomioimista. Yksilöllistä tukea antava, kannustava ja lahjakkuuden eri muodot huomioiva opetus on nykyaikaa. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen RoSA-laboratorio tutkii ja kehittää digitaalisiin oppimisympäristöihin soveltuvia oppimista henkilökohtaistavia ratkaisuja.

map

 

Kiinnostuksen kohteena ovat työssä oppiminen, työllistyminen, hankittujen tietojen ja taitojen soveltaminen työelämässä, osaaminen ja aikuiskoulutus. Teemalla on yhtymäkohtia myös deweyläiseen pragmatismiin tekemällä oppimisen käsitteen kautta sekä korkeakoulutustutkimukseen korkeakoulutettujen työllistymistä tutkivissa projekteissa.

map

RUSE on koko olemassaolonsa ajan tehnyt  tutkimus- ja kehitystyötä nuorten syrjäytymiseen liittyvissä projekteissa. Tavoitteena on tuottaa sellaista uutta tietoa ja ymmärrystä syrjäytymisen mekanismeista ja nuorten elämänkulusta jolla voitaisiin edesauttaa nuorten koulutus- ja elämänmahdollisuuksia.