staff image
Osmo Kivinen
professori emeritus
+358 (0)50 404 8808
sähköposti oskivi@utu.fi

VTT (sosiologia), professori

 • Dosentti (sosiologia, koulutussosiologia) 1989-1995
 • Erikoistutkija 1990-1991
 • Johtaja (Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE, Turun yliopisto) 1992-2019
 • Professori (koulutussosiologia) 1995-
 • Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaani (Turun yliopisto) 1.2.2004-31.1.2007
 • Hallituksen jäsen (Turun yliopisto) 2004-2007
 • Suomen Akatemian ja opetusministeriön rahoittaman Instituutiot ja sosiaaliset mekanismit tutkijakoulun (IASM) johtaja 2006-2009
 • Johtaja (Strategisen toiminnan tutkimuslaboratorio, RoSA, Turun yliopisto) 2007-
 • Suomen Akatemian ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Korkeakoulutuksen ja tieteen instituutioiden vertailevan tutkimuksen tutkijakoulun (COREHES) johtaja 2010-2013

Tutkimusintressit:


Sosiologian ja koulutuksen lisäksi Osmo Kivisen tutkimuskenttä ulottuu myös työelämän ja korkean teknologian aloille. Ensimmäiset akateemiset työt käsittelivät sosiologian klassikoita. Väitöskirja keskittyi suomalaiseen koulutusjärjestelmään 1800- ja 1900-luvuilla. Muutamat varhaiset julkaisut olivat tutkimuksia terveydenhuollon professioista/ammateista. Mitä tulee niin sanottuun sociology of deviation, Kivinen on keskittynyt erityisopetusta käsittelevään tutkimukseen special education. Eurooppalainen yliopistoinstituutio, sen historia ja tehtävät on pysyvä tutkimusintressi kuten myös kansainväliset vertailevat analyysit koulutusjärjestelmistä. Koulutusjärjestelmän ja työmarkkinoiden väliset suhteet, korkeakoulututkinnot ja työhön pätevöityminen kuuluvat myös tutkimusintresseihin. Filosofinen ja metodologinen kiinnostuksen kohde on klassinen amerikkalainen pragmatismi ja sen myöhemmät kehityssuunnat, kuten esimerkiksi metodologinen relationalismi. Tutkimuksen ja koulutuksen tuloksellisuusanalyysit ja sen seurauksena ranking- ja ratingmetodien arviointi ovat viimeisimpiä tutkimuskohteita. T&K -työ digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseksi RoSA-laboratoriossa on yksi uusimmista avauksista. Koulutuspolitiikka, korkeakoulutus ja tiedepolitiikka ovat pysyviä tutkimusteemoja. Kivinen toimii sekä kansallisissa että kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä. Hänen julkaisuluettelonsa sisältää satoja tieteellisiä julkaisuja.

 

Osmo Kivisen Google scholar profiili

 

Julkaisuja

 • Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2020. Updating Dewey’s Transactional Theory of Action in Connection with Evolutionary Theory. In: C. Morgner (Ed.) Rethinking Relations and Social Processes: J. Dewey and the notion of 'trans-action'. Palgrave Studies in Relational Sociology. Palgrave Macmillan, Cham, pp 195–222. Online first 10 October 2019. linkki.
 • Kivinen, O. & Hedman, J. 2019. Suomalaisprofessoreiden tieteellisten julkaisujen kansainvälinen taso yhteiskunta-, kasvatus- ja taloustieteissä. Tiedepolitiikka 44 (1): 23-34. linkki.
 • Kivinen, O. & Hedman, J. 2019. Ikäluokkien eteneminen koulutusjärjestelmässä ja työmarkkinoilla - sukupuolten väliset erot erityistarkastelussa. Talous & Yhteiskunta 47 (2): 2-8. linkki.
 • Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2019. Evolutionary understanding of the human mind and learning – in accordance with transactional naturalism and methodological relationalism. Physics of Life Reviews 31: 32-43. linkki.
 • Kaarakainen, M.-T.; Kivinen, O. & Vainio, T. 2018. Performance based test for assessing ICT skills – A case study of students’ and teachers’ ICT skills in Finnish schools. Universal Access in the Information Society 17 (2): 349-360. linkki.
 • Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2018. The Evolution of Homo Discens: Natural Selection and Human Learning. Journal for the Theory of Social Behaviour 48 (1): 117–133. linkki.
 • Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2018. Pragmatist Methodological Relationalism in Sociological Understanding of Evolving Human Culture. In: Dépelteau F. (eds) The Palgrave Handbook of Relational Sociology. Palgrave Macmillan, Cham, p. 119-141. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-66005-9_6.
 • Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2018. Relationalism. In: The Blackwell Encyclopedia of Sociology, (Eds.) G. Ritzer and C. Rojek. Published by John Wiley & Sons. DOI: 10.1002/9781405165518.wbeosr090.pub2. linkki.
 • Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2018. Kulttuurievoluutio ja inhimillinen oppiminen transaktionaalisen naturalismin näkökulmasta. Niin&Näin Nro 99 (4): 79-86.
 • Kivinen, O. & Hedman, J. 2017. Moniselitteiset PISA-tulokset ja niiden ongelmalliset koulutuspoliittiset tulkinnat. Politiikka 59 (4): 250–263.
 • Kivinen, O. & Hedman, J. 2017. Suomen korkeakoulutus on yhä korkeaa kansainvälistä tasoa. Tieto & Trendit - talous ja hyvinvointikatsaus. 20.12.2017. linkki.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Artukka, K. 2017. Scientific publishing and global university rankings. How well are top publishing universities recognized? Scientometrics 112 (1): 679-695.
 • Kivinen, O. & Hedman, J. 2016. Suomalaisen korkeakoulutuksen kansainvälinen taso on väitettyä parempi – mahdollisuuksien tasa-arvo ja korkea osaaminen. Yhteiskuntapolitiikka 81 (1): 87-96. linkki.
 • Kivinen, O. & Hedman, J. 2016. Korkeakoulutuksen kansainvälisen tason mittaaminen. Yhteiskuntapolitiikka 81 (3): 357-358. linkki.
 • Kivinen, O. & Hedman, J. 2016. Kommentin kommentti. Janus 24 (3): 291-292. linkki.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Artukka, K. 2016. Suomalaisyliopistot, tutkimus ja maailman kärki? Reunamerkintöjä korkeakoulu- ja tiedepolitiikan ”uusiin avauksiin”. Tiedepolitiikka 41 (1): 7-17.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Nurmi, J. 2016. Suomalaisaikuisten osaaminen väitettyä parempaa. Janus 24 (2): 172-184. linkki.
 • Kivinen, O.; Piiroinen, T. & Saikkonen, L. 2016. Two Viewpoints on the Challenges of ICT in Education: Knowledge-building Theory vs. a Pragmatist Conception of Learning in Social Action. Oxford Review of Education 42 (4): 377-390. linkki.
 • Ahonen, S.; Bernelius, V.; Kalalahti, M.; Kivinen, O.; Rinne, R. & Seppänen, P. 2015. Koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Teoksessa: N. Ouakrim-Soivio, A. Rinkinen & T. Karjalainen (toim.) Tulevaisuuden peruskoulu. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:8. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö, 42–49. linkki.
 • Kaarakainen, M.-T. & Kivinen, O. 2015. Teknologia tulevaisuudessa tarvittavien ICT-taitojen ja muun osaamisen edistäjänä. Teoksessa: Marko Kuuskorpi (toim.) Digitaalinen oppiminen ja oppimisympäristöt. Julkaisu 2015:1, Kaarina: Kaarinan kaupunki, 46-64. linkki.
 • Kaarakainen, M.-T.; Kivinen, O. & Hutri, H. 2015. Pelit ja pelaaminen sosiaalisena oppimisympäristönä. Teoksessa: R. Koskimaa, J. Suominen, F. Mäyrä, J.T. Harviainen, U. Friman, J. Arjoranta (Toim.). Pelitutkimuksen vuosikirja 2015. Suomalaisen pelitutkimuksen julkaisu. Tampere: Tampereen yliopisto, 11-39. linkki.
 • Kivinen, O. & Hedman, J. 2015. Näkökulmia Suomen tieteen kansainväliseen tasoon. Yhteiskuntapolitiikka 80 (1): 64-71. linkki.
 • Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2015. Ihmisevoluution nopeutuva rytmi. Näkökulmana transaktionaalinen naturalismi. Sosiologia 52 (1): 4–18.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2015. Reputation of universities in global rankings and top university research in six fields of research. In: Callaos, Nagib; Horne, Jeremy; Sánchez, Belkis; Tremante, Andrés; Welsch, Friedrich (Eds.) Proceedings of the 9th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics (IMSCI 2015). Florida: International Institute of Informatics and Systemics, pp. 157-161. linkki.
 • Kivinen, O. & Nurmi, J. 2014. Labour Market Relevance of European Master Education. From University Enrolment to Professional Employment in 12 Countries. European Journal of Education 49 (4): 558–574. linkki.
 • Kivinen, O. & Hedman, J. 2014. Kansainvälisissä yliopistorankingeissa ja kärkitutkimuksessa menestyminen – ei-englanninkielisten maiden erityistarkastelu. Tiedepolitiikka 39 (1): 7-14.
 • Kivinen, O. & Kaarakainen, M.-T. 2014. Analyzing e-Learning Habits Utilizing the ReadIT Program: Identifying Distinctive e-Learning Strategies. Ubiquitous Learning: An International Journal 6 (2): 15–26. linkki.
 • Kivinen, O.; Kaarakainen, M.-T. & Anttila, A. 2014. Erot hypertekstien ja lineaaristen verkkotekstien opiskelutavoissa sekä luetun ymmärtämisessä. Kasvatus 45 (2): 167-181.
 • Simola, H.; Carlgren, I.; Heikkinen, S.; Kauko, J.; Kivinen, O.; Kivirauma, J.; Klette, K.; Myrdal, S.; Pitkänen, H.; Rinne, R.; Schnack, K.; Silvonen, J. & Varjo, J. 2014. The Finnish Education Mystery. Historical and sociological essays on schooling in Finland. London: Routledge. 288 s.
 • Simola, H.; Kivinen, O. & Rinne, R. 2014. Didactic closure: professionalization and pedagogical knowledge in Finnish teacher education. In: H. Simola (ed.): The Finnish Education Mystery. Historical and sociological essays on schooling in Finland, Routledge: London, 2014, pp. 115-134.
 • Kaarakainen, M.-T. & Kivinen, O. 2013. E-oppimiskäyttäytymisen analysointi ReadIT-ohjelman avulla. Teoksessa: Viteli, J. & Östman, A. (toim.) Tuovi 11: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2013-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports 9. Informaatiotieteiden yksikkö. Tampere: Tampereen yliopisto, 19–25. linkki.
 • Kaarakainen, M.-T.; Kivinen, O. & Tervahartiala, K. 2013. Kouluikäisten tietoteknologian vapaa-ajan käyttö. Nuorisotutkimus 31 (2): 20–33. linkki.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2013. Productivity analysis of research in Natural Sciences, Technology and Clinical Medicine: an input–output model applied in comparison of Top 300 ranked universities of 4 North European and 4 East Asian countries. Scientometrics 94 (2): 683-699. linkki.
 • Kivinen, O. 2013. Koulutusmahdollisuudet yhdenvertaistuvat ja korkeakoulut naisvaltaistuvat. Teoksessa: M. Wiberg (toim.) Opiskelu yliopistossa. Turku: Turun yliopisto, 44–62.
 • Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2013. Human Transaction Mechanisms in Evolutionary Niches—a Methodological Relationalist Standpoint. In: F. Dépelteau & C. Powell: Applying Relational Sociology: Relations, Networks, and Society. New York: Palgrave Macmillan, 83-100. linkki.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2013. "Kovissa tieteissä" maailman kärkeen yltävä pohjoismainen ja itä-aasialainen yliopistotutkimus ja sen tuloksellisuus. Hallinnon Tutkimus 32 (2): 156–168.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2013. Yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet ja Suomen menestys koulutustasokilpailussa – OECD-tilastot evidenssipohjaisen politiikan lähteenä. Teoksessa: S. Mahlamäki-Kultanen; T. Hämäläinen; P. Pohjonen & K. Nyyssölä (toim.) Maailman osaavin kansa 2020 – Koulutuspolitiikan keinot, mahdollisuudet ja päämäärät. Koulutustutkimusfoorumin julkaisu. Raportit ja selvitykset 2013:8. Helsinki: Opetushallitus, 15–33. linkki.
 • Kivinen, O. & Kaarakainen, M.-T. 2012. Opetusta eriyttävä digitaalinen ReadIT-opetusohjelma lukemisstrategioiden harjaannuttamisessa. Kasvatus 43 (4): 361–374. linkki.
 • Kivinen, O. & Kaipainen, P. 2012. Some research threads in sociology of higher education in Finland. In: S. Ahola & D.M. Hoffman (Eds.) Higher education research in Finland. Emerging structures and contemporary issues, Finnish Institute for Educational Research, Jyväskylä: University of Jyväskylä, 49–66. linkki.
 • Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2012. On the Distinctively Human: Two Perspectives on the Evolution of Language and Conscious Mind. Journal for the Theory of Social Behaviour 42 (1): 87-105. linkki.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2012. Koulutusmahdollisuuksien yhdenvertaisuus Suomessa. Eriarvoisuuden uudet ja vanhat muodot. Yhteiskuntapolitiikka 77 (5): 579-586. linkki.
 • Kivinen, O.; Lindberg, M. & Hedman, J. 2011. Tuloksellisuus, kansainvälinen rankingmenestys ja yliopistojen profiloituminen. Vertailussa Aarhusin, Groningenin, Zürichin ja Turun yliopistot. linkki.
 • Hedman, J.; Kivinen, O. & Kaipainen, P. 2011. From global performance rankings towards national productivity ratings: Productivity of scientific action in technology and management/social sciences. In: N. Callaos, H-W Chu, W. Lesso, M.J. Savoie, F. Welsh & C.D. Zinn (Eds.) The 2nd International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics, Proceedings Volume II, March 27th-30th, 2011, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, pp. 296–301. linkki.
 • Kivinen, O. & Hedman, J. 2011. From university rankings towards productivity analysis of scientific action and evidence-based policy. Refereed paper in: N. Anderson (ed.) Proceedings of the 6th QS-APPLE Conference, Singapore, 17th-19th November, 2010, Published in June 2011, Cairns: James Cook University, pp. 24–38. linkki.
 • Kivinen, O. & Nurmi, J. 2011. Opiskelun nopeus ja työmarkkinarelevanssi – korkeakoulupolitiikan dilemma?”. Yhteiskuntapolitiikka 76 (6): 687-691. linkki.
 • Kivinen, O.; Galli, L. & Kaarakainen, M.-T. 2011. ReadIT – a developing and testing method for training reading comprehension strategies. In A. Mendez-Vilas (Ed.) Education in a technological world: communicating current and emerging research and technological efforts. Badajoz: Formatex Research Center, pp. 383-390.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2011. From rankings to ratings: An input-output analysis of productivity of research and teaching by disciplines. In: N. Callaos, H-W Chu, W. Lesso, M.J. Savoie, F. Welsh & C.D. Zinn (Eds.) The 2nd International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics, Proceedings Volume II, March 27th-30th, 2011, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 268–273. linkki.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Peltoniemi, K. 2011. Towards the Best A++ Rating. Productivity of Research and Teaching in Finnish Universities. linkki.
 • Kivinen, O. 2011. The Philosophy of Society? The Relevance of Searlean Social Ontology for Social Sciences. In: E. Kahla (Ed.) Between Utopia and Apocalypse. Essays on Social Theory and Russia. Aleksanteri Series 1/2011, Helsinki: University of Helsinki, pp. 38–61.
 • Kivinen, O. & Nurmi, J. 2010. Different but equal? Assessing European dual HE systems. Higher Education 60 (4): 369-393. linkki.
 • Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2010. Hacia un relacionalismo pragmático metodológico: De una filosofización de la sociología a una sociologización de la filosofía. CS: Indagaciones y perspectivas en Psicología Social. Número 5 (Enero-Junio de 2010): 263–294.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Peltoniemi, K. 2010. Kohti parasta A-luokkaa. Tutkimuksen ja opetuksen tuloksellisuus suomalaisyliopistoissa. linkki.
 • Kivinen, O. & Nurmi, J. 2009. Sukupuolten keskinäissuhteet korkeakoulutuksessa ja työmarkkinoilla. Eurooppalainen vertailu Yhteiskuntapolitiikka 74 (2): 149-157. linkki.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2009. Organisational learning, real-time documentation and on-site analysis — towards intelligent organisations: a case study on team sport. A. Méndez Vilas, A. Solano Martín, J. Mesa González & J.A. Mesa González (eds.) Research, Reflections and Innovations. Integrating ICT in Education. Vol. 1. Badajoz : FORMATEX, pp. 92-96.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Peltoniemi, K. 2009. Suomen yliopistojen tieteellisen toiminnan tuloksellisuus vuosina 2004-2008. linkki.
 • Kilpinen, E.; Kivinen, O. & Pihlström, S. (toim.) 2008. Pragmatismi filosofiassa ja yhteiskuntatieteissä. Helsinki: Gaudeamus. 295 s. tiivistelmä.
 • Kivinen, O. & Hedman, J. 2008. World-wide University Rankings — A Scandinavian approach. Scientometrics 74 (3): 391-408. linkki.
 • Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2008. Kehollisesta osaamisesta kielelliseen tietoon: Metodologinen relationalismi ja pragmatismin perintö. Teoksessa E. Kilpinen, O. Kivinen & S. Pihlström (toim.) Pragmatismi filosofiassa ja yhteiskuntatieteissä. Helsinki: Gaudeamus, 185–208.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2008. Simulation, Experimentalization and Knowing-how. An experimental study on real-time documentation and on-site analysis in team sports. In: Welsch, F. Malpica, F, Tremante, A., Carrasquero, J.V. & Oropeza, A. (eds.): The 2nd International-Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics, Proceedings Volume IV, Post-conference Issue. Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 54-59. linkki.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2008. Miten tutkia eriarvoisuutta koulutusmahdollisuuksissa? Kasvatus 39 (5): 505–510.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2008. Miten koulutusmahdollisuuksien tasa-arvoa tutkitaan? Janus 16 (2): 185-190. linkki.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Peltoniemi, K. 2008. Tieteellisen toiminnan tuloksellisuus Suomessa 2002-2006. linkki.
 • Kivinen, O.; Kaipainen, P. & Hedman, J. 2008. Towards Relational Social Sciences – A Bourdieuan/Pragmatist Viewpoint to Inquiry. In: Welsch, F. Malpica, F, Tremante, A., Carrasquero, J.V. & Oropeza, A. (eds.): The 2nd International-Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics, Proceedings Volume IV, Post-conference Issue. Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 169-174. linkki.
 • Kivinen, O.; Kilpinen, E. & Pihlström, S. 2008. Johdanto In: Erkki Kilpinen, Osmo Kivinen & Sami Pihlström (eds.) 2008. Pragmatismi filosofiassa ja yhteiskuntatieteissä. Helsinki: Gaudeamus, 7–17.
 • Kivinen, O. & Nurmi, J. 2008. Työ, koulutus ja osaaminen. Yliopisto ja ammattikorkeakoulu yhdeksän maan eurooppalaisessa vertailussa. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 72. Turku: Turun yliopisto. 181 s. tiivistelmä.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Peltoniemi, K. 2008. Productivity of research by disciplines in Finland in 2002-2006. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 73. Turku: Turun yliopisto. 80 s. tiivistelmä.
 • Kivinen, O. 2007. Higher Education and Science Policy in Finland. In: J. Enders & F. van Vught (eds.) 2007. Towards a cartography of higher education policy change. A Festschrift in Honour of Guy Neave. AE Enchede: CHEPS, University of Twente, 193-199.
 • Kivinen, O. 2007. Korkeakoulutus ja tiedepolitiikka. In: R. Santti & E. Heikkinen (toim.) Keskusteluja tiedepolitiikasta iltapäivällä. Turku: Kirja-Aurora, 43-51.
 • Kivinen, O. & Nurmi, J. 2007. Job Requirements and Competences: Do qualifications matter? In: U. Teichler (Ed.) 2007. Careers of University Graduates. Views and Experiences in Comparative Perspectives. Higher education dynamics 17. AA Dordrecht: Springer, 131-142.
 • Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2007. Realismista ja pragmatismista yhteiskuntatieteissä. Vastine Tuukka Kaidesojalle. Sosiologia 44 (3): 250-252. linkki.
 • Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2007. Yhteiskuntametafysiikasta sosiaalisen elämän tutkimukseen – luonnos evolutionaaris-pragmatistiseksi toimijan näkökulmaksi. Sosiologia 44 (2): 95–108. linkki.
 • Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2007. Sociologizing Metaphysics and Mind: A Pragmatist Point of View on the Methodology of the Social Sciences. Human Studies 30 (2): 97–114. linkki.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2007. From Elite University to Mass Higher Education. Educational expansion, equality of opportunity and returns to university education. Acta Sociologica 50 (3): 231-247. linkki.
 • Kivinen, O. 2006. Habitukset vai luontumukset? Pragmatistisia näkökulmia bourdieulaisittain objektiiviseen sosiologiatieteeseen. In: S. Purhonen & J.P. Roos (eds.) Bourdieu ja minä. Tampere: Vastapaino, 227-266.
 • Kivinen, O. 2006. Koulutuspolitiikka In: J. Saari (toim.) Suomen Malli — Murroksesta Menestykseen? Helsinki: Yliopistopaino, 205-226.
 • Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2006. On the Limits of a Realist Conception of Knowledge: A Pragmatist Critique of Archerian Realism. The Sociological Review 54 (2): 224–241. linkki.
 • Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2006. Toward Pragmatist Methodological Relationalism: From Philosophizing Sociology to Sociologizing Philosophy. Philosophy of the Social Sciences 36 (3): 303–329. linkki.
 • Kivinen, O. & Poikus, P. 2006. Privileges of Universitas Magistrorum et Scolarium and their justification in charters of foundation from the 13th to the 21st centuries. Higher Education 52 (2): 185-213. linkki.
 • Kivinen, O. & Hedman, J. 2005. From Strategic learning to Recursive Learning Practices. From analyzing the development of functional foods to developing functional services. LEARN Periodical 2005, 10-12.
 • Kivinen, O. & Hedman, J. 2005. Kritiikki vailla näyttöjä. Tieteessä Tapahtuu 23 (7): 49-51. linkki.
 • Kivinen, O. & Hedman, J. 2005. Jos tulokset eivät miellytä, riko peili. Tieteessä Tapahtuu 23 (5): 43-47. linkki.
 • Kivinen, O. & Hedman, J. 2005. Tieteellisen toiminnan tuloksellisuus. Tieteenaloittainen analyysi. Tieteessä tapahtuu 23 (2): 26-32. linkki.
 • Kivinen, O. & Poikus, P. 2005. Oppineiden privilegiot ja yliopistojen oikeuttaminen. Perustamisasiakirjat 1200-luvulta 2000-luvulle. Historiallinen aikakauskirja 103 (2): 181-196. linkki.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 2005. Koulu toimintaympäristönä. Toimintaympäristö ja yksilön dispositiot. Pyskologia 40 (4): 459-465. linkki.
 • Kivinen, O.; Eriksson-Backa, K. & Hedman, J. 2005. A Proposal for a National Nutritional Strategy. Institutional Catering Services over the Life Span. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 67. Turku: Turun yliopisto. 83 s.
 • Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2004. The Relevance of Ontological Commitments in Social Sciences: Realist and Pragmatist Viewpoints. Journal for the Theory of Social Behaviour 34 (3): 231–248. linkki.
 • Kivinen, O. & Hedman, J. 2004. Yliopistolaitoksen tuloksellisuus Suomessa 1999-2003. Yliopistojen panokset ja tulokset tieteenaloittaisessa tarkastelussa. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 64. Turku: Turun yliopisto. 67 s. tiivistelmä.
 • Kivinen, O. 2003. Hyvät ja pahat — J.P. Roos luokittelijoiden luokittelijana. Tieteessä tapahtuu 21 (6): 51-52. linkki.
 • Kivinen, O. 2003. Lukemalla pragmatisteja enemmän luulee vähemmän. Tieteessä tapahtuu 21 (5): 50-52. linkki.
 • Kivinen, O. 2003. Yhteiskuntatieteilijät evoluutioteorian asialla. Tieteessä tapahtuu 21(3): 48-50. linkki.
 • Kivinen, O. & Ahola, S. 2003. Tutkijakoulutuksella vahvuutta korkeakoulututkimukseen. Korkeakoulutieto 2 (3-4): 42-44.
 • Kivinen, O. & Nurmi, J. 2003. Unifying Higher Education for Different Kinds of Europeans. Higher Education and Work: a comparison of ten countries. Comparative Education 39 (1): 83-103. linkki.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 2003. The Nordic Welfare State Model and European Union Educational Policies. In: P. Rasmussen (Ed.) Educational Policy and the Global Social Order. VLC Publications series No. 34. Centre for the Interdisciplinary Study of Learning, Aalborg: Aalborg University, 23-42.
 • Kivinen, O. & Ristelä, P. 2003. From constructivism to a pragmatist conception of learning. Oxford Review of Education 29 (3): 363-375. linkki.
 • Kivinen, O. & Ristelä, P. 2003. Pragmatistisia näkökulmia konstruktivistisiin oppimiskäsityksiin. Psykologia 38 (1): 4-11. linkki.
 • Kivinen, O. & Varelius, J. 2003. The Emerging Field of Biotechnology — The Case of Finland. Science, Technology & Human Values 28 (1): 141-161. linkki.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Mäkelä, K. 2003. Tavoitteena täystyöllisyys — suomalainen työvoima riittää Suomen tarpeisiin. Yhteiskuntapolitiikka 68 (4): 369-378. linkki.
 • Kivinen, O.; Hedman, J.; Nurmi, J. & Hautaniemi, R. 2003. Strategic Learning in an Evolving Field of Food and Health (F&H). LEARN Periodical 3 (2003): 11-13.
 • Kivinen, O.; Hedman, J.; Mäkelä, K. & Metsä-Tokila, T. 2003. Osaamispääoman arviointi ja ennakointi verkottuvassa tuotannossa. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 59. Turku: Turun yliopisto. 219 s. tiivistelmä.
 • Kivinen, O. 2002. Higher Learning in an Age of Uncertainty. From Postmodern Critique to Appropriate University Practices. In: O. Fulton & J. Enders (Eds.) 2002. Higher Education in a Globalizing World – International Trends and Mutual Observations. A Festschrift in Honour of Ulrich Teichler. Higher Education Dynamics Vol 1. AA Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 191-206.
 • Kivinen, O. 2002. Korkeakoulutus ja talouden kasvu. Kanava 30 (7): 466-468.
 • Kivinen, O. & Kaipainen, P. 2002. Global Market Competition and Higher Education. South African Journal of Higher Education 16 (1): 60-66.
 • Kivinen, O. & Nurmi, J. 2002. Yhdenmukaista korkeakoulutusta erilaisille eurooppalaisille? Korkeakoulutus ja työ kymmentä maata vertailevan tutkimuksen valossa. Kasvatus 33 (4): 363-382. linkki.
 • Kivinen, O. & Ristelä, P. 2002. Even Higher Learning Takes Place by Doing: from postmodern critique to pragmatic action. Studies in Higher Education 27 (4): 419-430. linkki.
 • Kivinen, O. & Silvennoinen, H. 2002. Changing relations between education and work: on the mechanisms and outcomes of the educational system. International Journal of Lifelong Education 21 (1): 44-54. linkki.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Ahola, S. 2002. Changes in Differences in Participation in Expanding Higher Education: Reply to Hellevik. Acta Sociologica 45 (2):159-162. linkki.
 • Kivinen, O.; Nurmi, J. & Kanervo, O. 2002. Maisteriopista työuralle. Suomalaiset korkeakoulutetut eurooppalaisessa vertailussa. Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston julkaisusarja 94. Helsinki: Opetusministeriö. 87 s.
 • Kivinen, O.; Silvennoinen, H. & Ahola, S. 2002. Tasa-arvon tavoittelusta markkinoiden puristukseen. Nuorten koulutus ja koulutuspolitiikka. In: H. Silvennoinen (Ed.) Nuorisopolitiikka Suomessa. 1960-luvulta 2000-luvulle. Nuorisoasiain neuvottelukunnan julkaisu 25; Nuorisotutkimusseuran julkaisu 29. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 61-85.
 • Ahola, S. & Kivinen, O. 2001. Postgraduate Education in Europe Harmonising with a dissonance? Paper presented at the conference Postgraduate Education in Europe - past, present and future May 4-5, 2001, University of Linköping, Sweden. linkki.
 • Kivinen, O. & Nurmi, J. 2001. Opiskelu maksaan vaivan. Suomen korkeakoulutus eurooppalaisessa vertailussa. Yliopistotieto 29 (3-4): 46-52.
 • Kivinen, O. & Ristelä, P. 2001. Korkeakoulutuksessakin opitaan tekemällä. Postmodernista yliopistokritiikistä pragmatistiseen toimintaan. Yhteiskuntapolitiikka 66 (5): 403-414. linkki.
 • Kivinen, O. & Ristelä, P. 2001. Pragmatismin deweyläis-rortylaiset näkökulmat. Nuorisotutkimus 19 (3): 66-69.
 • Kivinen, O. & Ristelä, P. 2001. Pragmatistisia näkökulmia tiedonhankintaan ja toimintaan. Metodologinen relationalismi käytännön toiminnassa. Sosiologia 38 (4): 249-259. linkki.
 • Kivinen, O.; Ahola, S. & Hedman, J. 2001. Expanding Education and Improving Odds? Participation in Higher Education in Finland in the 1980s and 1990s. Acta Sociologica 44 (2): 171-181. linkki.
 • Kivinen, O.; Mesikämmen, J. & Metsä-Tokila, J. 2001. Miten urheilukulttuuri leviää: britit eurooppalaisen jääkiekkoilun tiennäyttäjinä. In: J. Korpela, T. Hämynen, & A. Nevala (toim.) Ihmisiä, ilmiöitä ja rakenteita historian virrassa. Professori Antero Heikkiselle 60-vuotispäivänä omistettu juhlakirja. Joensuu: Studia Carelica Humanistica 16. Joensuun yliopiston humanistinen tiedekunta, 157-170.
 • Kivinen, O.; Mesikämmen, J. & Metsä-Tokila, T. 2001. A Case Study in Cultural Diffusion: British Ice Hockey and American Influences in Europe. Culture, Sport, Society 4 (1): 49-62. linkki.
 • Kivinen, O.; Ahola, S.; Hedman, J.; Kaipainen, P. & Silvennoinen, H. 2001. Paikalliset ratkaisut globaaleihinkin ongelmiin. Suuntaviivoja Turun seudun koulutuspoliittisen ohjelman rakentamiseksi. linkki.
 • Kivinen, O. & Ristelä, P. 2001. Totuus, kieli ja käytäntö. Pragmatistisia näkökulmia toimintaan ja osaamiseen. Helsinki: WSOY. 196 s. tiivistelmä.
 • Ahola, S.; Kaipainen, P.; Kivinen, O. & Silvennoinen, H. 2000. Koulutuksen ja osaamisen uusia muotoja etsimässä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 2 (2): 63-72.
 • Kaipainen, P.; Kivinen, O. & Ahola, S. 2000. Finland. In: J. Huisman & J. Bartelse (Eds.): Academic Careers: A Comparative Perspective. Center for Higher Education Policy Studies. Enschede: Universiteit Twente, 51-59. linkki.
 • Kivinen, O. 2000. How to redesign the relations between the educational system and working life. In: K. Nyyssölä (ed.) New Challenges in the Cooperation between Education and Training and Working Life. Final report. Helsinki: Ministry of Education and National Board of Education in cooperation with the European Commission,152-159.
 • Kivinen, O. & Hedman, J. 2000. From a Loan-Based to a Grant-Based Student Support System: the Finnish Experience. European Journal of Education 35 (1): 97-109. linkki.
 • Kivinen, O. & Kaipainen, P. 2000. United States and European Research & Development Policy in the Field of Biotechnology. Athens: Research Institute for European and American Studies (RIEAS): Research Paper, No. 79.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 2000. State, Governmentality and Education: The Nordic experience. In: Stephen J. Ball (Ed.) Sociology of Education, volume IV: Politics and Policies. London and New York: Routledge, 1735-1752.
 • Kivinen, O. & Silvennoinen, H. 2000. Koulussa ja työssä oppimisen ehdot ja mahdollisuudet. Aikuiskasvatus 20 (4): 306-315. linkki.
 • Kivinen, O. & Silvennoinen, H. 2000. Koulutushyvän jakautuminen: koulutuksen vaikuttavuusmekanismit. In: R. Raivola (ed.) Vaikuttavuutta koulutukseen. Suomen Akatemian julkaisuja 2/00, 51-69.
 • Kivinen, O.; Ahola, S. & Hedman, J. 2000. Korkeakoulutukseen osallistumisen erot ja tasa-arvo. Sosiologia 37 (1): 61-63. linkki.
 • Kivinen, O.; Nurmi, J. & Salminiitty, R. 2000. Higher Education and Graduate Employment in Finland. European Journal of Education 35 (2): 165-177. linkki.
 • Kivinen, O. & Varelius, J. 2000. Piilaaksosta BioCityyn. Eurooppalainen bioteknologia Amerikan malliin? Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 51. Turku: Turun yliopisto. 134 s. tiivistelmä.
 • Kivinen, O.; Mesikämmen, J. & Metsä-Tokila, T. 2000. Kylmä kiekkosota - Kaksi mannerta kaksi kulttuuria. Liikuntatieteellisen seuran julkaisu 51. Helsinki: Liikuntatieteellinen seura ry. 154 s. tiivistelmä.
 • Kivinen, O. 1999. How Fares the University? And How Should it Fare. In: I. Fägerlind, I. Holmesland & G. Strömqvist (Eds.) Higher Education at the Crossroads. Tradition or Transformation? Studies in Comparative and International Education 48. Institute of International Education. Stockholm: Stockholm University, 133-146.
 • Kivinen, O. 1999. Towards Locally Organized Work-Based Learning. In: O. Kivinen, Silvennoinen, H. & Puustelli, P. (Eds.) Work-Based Learning. Challenges and Prospects. Helsinki: Ministry of Education, 58-96.
 • Kivinen, O. 1999. Koulutuksen kehityskaari — valikoidun yläluokan etuoikeudesta koko kansan kulutushyödykkeeksi. In: Latikka A.-M. (ed.) Puoli vuosisataa. MMM Juhlakirja. Otava. Keuruu, 200-203.
 • Kivinen, O. & Ahola, S. 1999. Conclusions: diversity or harmonisation? In: Kivinen, O., Ahola, S. & Kaipainen, P. (Eds.) Towards the European Model of Postgraduate Training. Research Unit for the Sociology of Education, Report 50, Turku: University of Turku, 257-283.
 • Kivinen, O. & Ahola, S. 1999. Higher Education as Human Risk Capital. Reflections on Changing Labour Markets. Higher Education Vol 38 (2): 191-208. linkki.
 • Kivinen, O. & Ahola, S. 1999. Introduction. In O. Kivinen, S. Ahola & P. Kaipainen (eds.). Towards the European Model of Postgraduate Training. Research Unit for the Sociology of Education. Research Report 50. Turku: University of Turku.
 • Kivinen, O. & Nurmi, H. 1999. Valkoinen elefantti yliopiston rahoitusviidakossa. Tieteessä tapahtuu 17 (4): 36-39. linkki.
 • Kivinen, O. & Peltomäki, M. 1999. Apprenticeship Training. In: O. Kivinen, Silvennoinen, H. & Puustelli, P. (Eds.) Work-Based Learning. Challenges and Prospects. Helsinki: Ministry of Education, 97-118.
 • Kivinen, O. & Peltomäki, M. 1999. On the Job or in the Classroom? The Apprenticeship in Finland from the 17th Century to the 1990’s. Journal of Education and Work 12 (1): 75-93.
 • Kivinen, O. & Silvennoinen, H. 1999. From Classroom Lessons to Knowing How. In: O. Kivinen, Silvennoinen, H. & Puustelli, P. (Eds.) Work-Based Learning. Challenges and Prospects. Helsinki: Ministry of Education, 9-15.
 • Kivinen, O. & Silvennoinen, H. 1999. Work and Learning: Challenges for the Future. In: O. Kivinen, Silvennoinen, H. & Puustelli, P. (Eds.) Work-Based Learning. Challenges and Prospects. Helsinki: Ministry of Education, 163-179.
 • Kivinen, O.; Ahola, S. & Kokko, A. 1999. PhD Training in Finland: problems and prospects. In: O. Kivinen, Ahola, S. & Kaipainen, P. (Eds.) Towards the European Model of Postgraduate Training. Research Unit for the Sociology of Education. Report 50, Turku: University of Turku, 51-81.
 • Kivinen, O.; Ahola, S. & Kaipainen, P. (Eds.) 1999. Towards the European Model of Postgraduate Training. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 50. Turku: Turun yliopisto. 283 s. tiivistelmä.
 • Kivinen, O.; Silvennoinen, H. & Puustelli, P. (Eds.) 1999. Work-based learning. Prospects and Challenges. Helsinki: Ministry of Education 1999. 179 s. tiivistelmä.
 • Kivinen, O. 1998. Ikuisen oppimisen evankeliumi. In: Silvennoinen, H. & Tulkki, P. (eds.) Elinikäinen oppiminen. Helsinki & Tampere: Gaudeamus, 175-193.
 • Kivinen, O. 1998. Rouva paratkoon. Yhteiskuntapolitiikka 63 (5-6): 488-489. linkki.
 • Kivinen, O. 1998. Tohtorikoulutus kansainväliseen vertailuun. Yliopistotieto 26 (4): 36-39.
 • Kivinen, O. & Hedman, J. 1998. Finnland/Finland. In: Schwartz, S, Daniel, H-D & Teichler, U. (Eds.) Costs of Study, Student Income and Study Behaviour in Selected European Countries,. Kassel: Wissenschaftliches Zentrum für Berufs- und Hochschulforschung, Universität Gesamthochschule Kassel.
 • Kivinen, O. & Peltomäki, M. 1998. Työpaikalla vai koulunpenkillä? Oppisopimus Suomessa 1600-luvulta 1990-luvulle. Janus 6 (1): 34-50.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1998. The Finnish Higher Education Policy and Teacher Training. In: P. Drewek & C. Lüth (Eds.) History of Educational Studies. Paedagogica Historica. International journal of the history of education. Supplementary series volume III. GENT C.S.H.P., 447-470.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1998. From the Mass to the Elite: Structure, Limits and Future of Scandinavian Educational Systems. In: A. Tjeldvoll (ed.) Education and the Scandinavian Welfare State in the Year 2000. Equality, Policy and Reform. New York & London: Garland Publishing Inc., 335-352.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1998. Methodological Challenges for Comparative Research into Higher Education. Interchange 29 (2): 121-136.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1998. State, Governmentality and Education — the Nordic experience. British Journal of Sociology of Education 19 (1): 39-52.
 • Kivinen, O.; Tulkki, P.; Metsä-Tokila, T. & Hyvönen, E. 1998. Työperäiseen koulutukseen. Neljän maan vertailu ja Suomen malli. RUSEn julkaisuja 1. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE. Turku: Turun yliopisto. 155 s. tiivistelmä.
 • Kivinen, O. 1997. Higher Education and Employment: Graduate credentials in a changing labour market. Higher Education in Europe XXII (4): 443-455.
 • Kivinen, O. 1997. In Quest of expertise and Humility. In: Kurtakko, K., O. Kivinen and Eskola, J. (eds.) Adult Education without Barriers. Discussion and Research in European Context. Rovaniemi: University of Lapland. Adult education. Publications C 16. Katsauksia ja puheenvuoroja, 66-82.
 • Kivinen, O. 1997. Les jeunes et la politique de l’enseignement Revue de la politique nationale de la Jeunesse. Finlande. Rapport national. Conseil de l’Europe. Ministère de l’Education, 142-150.
 • Kivinen, O. 1997. Asiantuntevaan asiantuntemattomuuteen. Tiedepolitiikka 22 (1): 37-45. linkki.
 • Kivinen, O. 1997. Young People and Education Policy. Review of National Youth Policy. Finland. National Report. Council of Europe. Finland. Ministry of Education, 142-150.
 • Kivinen, O. 1997. Nuoret ja koulutuspolitiikka. Suomen nuorisopolitiikan maatutkinta. Opetusministeriö. Euroopan neuvosto, 96-101.
 • Kivinen, O. 1997. Valtakunnallisesta paikalliseen koulutuksen ja työn yhteensovittamiseen. In: M. Ahtee and M. Rossi (eds.) Kohti koulutuksen ja työelämän moninaisuutta. Yliopistopaino. Helsinki, 39-43.
 • Kivinen, O. & Ahola, S. 1997. Kireän hakukilvan opiskelijavalinnat. Yliopistotieto 25 (3): 14-19.
 • Kivinen, O. & Metsä-Tokila, T. 1997. Nuori, mutta kokenut tohtori - miltei mahdoton yhtälö. Yliopistotieto 25 (2): 56-59.
 • Kivinen, O.; Kurtakko, K. & Eskola, J. (Eds.) 1997. Adult Education without Barriers. Discussion and Research in European Context. Adult education. Publications C 16. Rovaniemi: University of Lappland.
 • Kivinen, O.; Lehti, H. & Metsä-Tokila, T. 1997. Tohtoroitumisen ilot ja kirot. Tutkijankammiosta työelämään. Research Unit for the Sociology of Education (RUSE). Research report 40.Turku: University of Turku.
 • Kivinen, O.; Lehti, H. & Metsä-Tokila, T. 1997. Tohtoroitumisen ilot ja kirot. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 40. Turku: Turun yliopisto. 201 s. tiivistelmä.
 • Simola, H.; Kivinen, O. & Rinne, R. 1997. Didactic Closure: Professionalization and Pedagogic Knowledge in Finnish Teacher Education. Teaching & Teacher Education 13 (8): 877-892.
 • Kivinen, O. 1996. Sosiologian lukemisen taidosta ja kirjoittamisen vaikeudesta. In: T. Kyntäjä, A-M. Konttinen and P. Vänttinen (eds.) Sosiologiaa ajassa ja tilassa. Turkulaista sosiologiaa 70-vuotta. Sociological Research Reports B 30, Turku: University of Turku, 96-102.
 • Kivinen, O. 1996. Valtion rooli koulutusvaltiossa ja -politiikassa. In: M. Wiberg (ed.) Politiikan moninaisuus. Publications C 188, Turku: University of Turku, 140-156.
 • Kivinen, O. 1996. Keskustelua kansalaisuudesta ja valtiosta. Tiedepolitiikka 21 (3): 51-53.
 • Kivinen, O. 1996. Kysymyksiä aikuiskoulutuksesta ja työttömyydestä. Aikuiskasvatus 16 (3): 165-170. linkki.
 • Kivinen, O. & Kivirauma, J. 1996. El modelo de la escuela moderna y el crecimiento de la educación especial. In: B. Franklin (ed.) Interpretación de la discapacidad. Teoría e historia de la educación especial. Barcelona: Ediciones Pomares-Corredor, 269-312.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1996. Changing higher education policy. Three Western models. In: Z. Morsy and P.G. Altbach (Eds.) Higher Education in an International Perspective. New York & London: Garland Publishing Inc., 169-177.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1996. Higher Education, Mobility and Inequality: the Finnish case. European Journal of Education 31 (3): 289-310.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1996. The Problem of Diversification in Higher Education: counter tendencies between divergence and convergence in the Finnish higher education system since the 1950s. In: V.L. Meek, L. Goedegebuure, O. Kivinen and Rinne, R. (eds.) The Mockers and Mocked; Comparative Perspectives on Differentiation, Convergence and Diversity in Higher Education. Oxford: Pergamon Press, 95-116.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1996. The second chance: the vital myth of equal opportunities in adult education. In: R. Edwards, A. Hanson & P. Raggatt (eds.) Boundaries of Adult Learning. London & New York: Routledge and The Open University, 183-195.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1996. Teacher Training and Higher Education Policies in Finland since the World War II. In: H. Simola and T. Popkewitz (eds.) Professionalization in Education. Department of Teacher Education. Research report 196, Helsinki: University of Helsinki, 76-96.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1996. How Functional the School System Is? The Changing Relationship between Education and Society in Finland from 1860s to 1990s. In: ISCHE XVIII. Schooling in Changing Societies Historical and Comparative Perspectives (c. 1750-1996). Abstracts. Krakow. August 6-9, pp. 50-51.
 • Meek, V. L.; Goedegebuure, L.; Kivinen, O. & Rinne, R. (Eds.) 1996. The Mockers and Mocked; Comparative Perspectives on Differentiation, Convergence and Diversity in Higher Education. Edited + Introduction and Conclusion together with L. Goedegebuure, V.L. Meek and R. Rinne. Oxford: Pergamon Press, 239 pages.
 • Simola, H.; Kivinen, O. & Rinne, R. 1996. Decontextualizing Pedagogy: The Rise of Didactic Closure in Finnish Teacher Education. In: Th. Sander and I.M. Vez (eds.) Lifelong Learning in European Teacher Education. Osnabrück: Compare - TE European Network, 188-214.
 • Simola, H.; Kivinen, O. & Rinne, R. 1996. Decontextualizing Pedagogy:The Rise of Didactic Closure in Finnish Teacher Education. ERIC resources in education ed 399243.
 • Kivinen, O. 1995. Opetuksen, tutkimuksen ja opiskelun yhteys - kirkas utopia yliopiston harmaassa arjessa. In: M.Wiberg (ed.) Yliopisto uusiksi. Tampere: Gaudeamus Kirja, 155-171.
 • Kivinen, O. 1995. Yliopisto, tutkimus ja tutkimusyliopisto. Korkeakoulutieto 22 (1): 7-12.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1995. Education of the Elementary School Teachers and Images of Citizenship in Finland during the 19th and 20th Centuries. Scandinavian Journal of Educational Research 39 (3): 237-256.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1995. The Social Inheritance of Education. Equality of Educational Opportunity among Young People in Finland. Statistics Finland. Education 1995:15. Helsinki. 135 pages.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1995. Koulutuksen periytyvyys - Nuorten koulutus ja tasa-arvo Suomessa. SVT, Education 1995:4. Statistics Finland. 153 pages.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1995. Korkeakoulutuksen kahtiajako. Janus 3 (2): 97-116.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1995. Koulutuserojen pysyvyys. Sosiologia 32 (2): 90-105.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1995. Mitä aikuiskasvatustutkimus on. Aikuiskasvatus 15 (4): 255-264. linkki.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1995. Vertailevan korkeakoulututkimuksen metodologisia haasteita. In: I. Nieminen (ed.) Menetelmävalintojen viidakossa. Department of Education. Publications B 13, Tampere: University of Tampere, 227-244.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1995. Educational Research, a Hostage of Teacher Training? The Historical Context of Educational Research in Finland. In: ISCHE 17, History of Educational Studies. Abstracts. Berlin, September 13-17, pp. 107-108.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1995. Koulutuksen kentät ja kulku. In: T. Takala (Ed) Kasvatussosiologia, 67-106.
 • Kivinen, O.; Ahola, S. & Kankaanpää, A. 1995. Current and Future Demand for Graduates: Problems of Comparative Analysis. European Journal of Education 30 (2): 187-201.
 • Kivinen, O.; Rinne, R.; Järvinen, M.-R.; Koivisto, J. & Laakso, T. 1995. Koulutuksen säätelyjärjestelmät Euroopassa - kuuden maan lainsäädäntö-, ohjaus- ja säätelyjärjestelmät. Opetushallituksen julkaisuja. Helsinki: Hakapaino Oy, 390 pages.
 • Kivinen, O. 1994. Massoittuvan korkeakoululaitoksen eriytyvä kehitys. In: O. Kivinen (ed.) Korkeakoulut valtiovallan ohjauksessa ja markkinavoimien vietävinä. Research Unit for the Sociology of Education. Report 21. Turku: University of Turku, pp. 161-180.
 • Kivinen, O. 1994. Valtiovalta vetäytyy, markkinavoimat etenevät, mutta mitä korkeakoulut tekevät? In: O. Kivinen (ed.) Korkeakoulut valtiovallan ohjauksessa ja markkinavoimien vietävinä. Research Unit for the Sociology of Education. Report 21. Turku: University of Turku, pp. 9-14.
 • Kivinen, O. 1994. Recent Issues in University Continuing Education in Finland. EUCEN. Fifth European Conference: Continuing Education in Spain and in Europe. Proceedings. Continuing Education Studies. University of Barcelona. Bosch i Gimpera Foundation May 13-16, 1993 (Published in 1994) pp. 33-34.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1994. The Thirst for Learning, or Protecting One’s Niche? British Journal of Sociology of Education 15 (4): 515-528.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1994. Offentlig och privat utbildning i Finland: Utbildningssystemets historiska förändring. In: H. Andersson and I. Nelsson (eds.) Kampen om lärohusen: studier kring statsmakt och föräldrarrätt i nordisk skolutveckling. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1994. Kansanopettajat ja kansalaiskuvan muutos 1800- ja 1900-luvuilla. In: M. Kuikka, S. Gladh, J. Kauranne and A. Lappalainen (ed.) Koulu ja menneisyys 1994. Suomen kouluhistoriallisen seuran vuosikirja 1994. Helsinki, pp. 73-105.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1994. Korkeakoulutuksen kirjavoituminen. Kasvatus 25 (2): 124-136.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1994. Tieteen kehto vai leipäpuu. Näköaloja korkeakoulupolitiikkaan. Helsinki: WSOY. 146 pages.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1994. Teachers and the Teacher Education of the People: Elementary School Teachers and Images of Citizenship in Scandinavia during the 19th and 20th Centuries. ERIC resources in education ed 369560.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1994. Adult Education and Universities in the Era of Economic Depression. In: M. Parjanen (ed.) Outside the Golden Gate - Prospects and comparisons in Finnish Adult Higher Education. University of Tampere. Institute of Extension Studies A 3, 4-17.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1994. Korkeakoulujen aikuiskoulutus. In: R. Jakku-Sihvonen and P. Yrjöjä (toim.) Aikuiskoulutus 1900-luvun Suomessa. Opetushallitus. Helsinki: Hakapaino Oy, 249-260.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1994. Työelämän vaikutuksen ja koulutuksen arviointi. In: R. Jakku-Sihvonen, A. Räisänen & P. Väyrynen (toim.) Virikkeitä koulutuksen arvioinnin kehittäjille. Opetushallitus. Koulutuksen arviointi ja seuranta 2., pp. 91-101.
 • Kivinen, O. (toim.) 1994. Korkeakoulut valtiovallan ohjauksessa ja markkinavoimien vietävinä. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 21. Turku: Turun yliopisto. 212 s. tiivistelmä.
 • Rinne, R.; Kivinen, O. & Ahola, S. 1994. Eivätkö aikuiset kouluttaudu? Aikuiskasvatus 14 (2): 148-151.
 • Hypén, K.; Kivinen, O. & Rinne, R. 1993. Aikuiskoulutukseen osallistumisen alueelliset erot. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 14. Turku: Turun yliopisto. 131 s.
 • Järvinen, M.-R.; Kivinen, O. & Rinne, R. 1993. Yhteensulauttaminen korkeakoulupolitiikan välineenä. Ulkomaiset mallit ja Suomen korkeakouluverkon uudelleenjärjestely. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 16. Turku: Turun yliopisto. 163 s.
 • Kivinen, O. 1993. The Education Market, Qualifications and European Integration. Higher Education in Europe XVIII (2): 24-36.
 • Kivinen, O. 1993. Kankeasta järjestelmäkeskeisyydestä joustavaan koulutukseen. In: E. Asp and P. Hakkarainen (eds.) Innovaatioilla tulevaisuuteen. University of Turku. Sociological Research Reports B 26, pp. 179-190.
 • Kivinen, O. 1993. Työ- ja koulutusmarkkinoiden toiminta - haaste Ey koulutuspolitiikalle. Aikuiskasvatus 13 (1): 21-29.
 • Kivinen, O. 1993. Tarvitseeko kaikkia kouluttaa 2000-luvulla? In: Tulevaisuuskuvia Suomen koulutuksesta. Maanantaiseura. Helsinki, 16.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1993. Adult Education in Different Regions of Finland. in: (Editorial board: P. Gam, S. Tosse, J. Tuomisto, M. Klasson and B. Wahlgren) Social Change and Adult Education Research Adult Education Research in Nordic Countries. 1991/1992. Nordic Folk Academy. Copenhagen 1993. pp. 90-104.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1993. Adult Education the Second Chance: Fact and Fiction. Scandinavian Journal of Educational Research 37 (2): 115-128.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1993. Society, Education and Vocational Competition: Towards flexible society of continuous adult education. In: R. Mäkinen and M. Taalas (eds.) Producing and Certifying Vocational Qualifications. University of Jyväskylä. Institute for Educational Research. Publication series B:83, pp. 13-24.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1993. Changing Higher Education Policy. In: Z. Morsy and P. G. Altbach (eds.) Higher Education in International Perspective: Toward the 21st Century. New York: Advent, pp. 177-185.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1993. Educational Qualifications and the Labour Market: A Scandinavian perspective. Industry and Higher Education 7 (2): 111-118.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1993. Sustainable Faith in Education. In: M. Rahikainen (ed.) Austerity and Prosperity. Perspectives on Finnish Society. Teaching Monographs 15. Lahti, pp. 104-113.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1993. Grundutbildning och medborgarfostran. Medborgarbilden i Finland på 1800- och 1900-talen. Historisk Tidskrift för Finland 78 (2): 213-232.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1993. Koulutus ja hyvinvointivaltion näköalat. Kasvatus 24 (1): 7-16.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1993. Laitostunut koulutus ja 2000-luvun haasteet. Suomi 2020. Visioita kansakunnan tulevaisuudesta, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia, pp. 93-108.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1993. Korkeakoululaitoksen erilaistuminen ja työelämä: reunamerkintöjä korkeakoulupolitiikan maatutkintaa varten laadittuun taustaraporttiin. Helsinki: Opetusministeriö. 1993.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1993. Koulutuksella työttömyysluvut laskuun. Aikuiskoulutuksen maailma 1/93: 14-15.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1993. Onko Yliopistolla varaa amatöörijohtajiin. Kanava 21 (2): 99-101.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1993. Yhteiskunnallinen eriarvoisuus ja aikuiskoulutuksen mahdollisuudet. In: P. Remes (toim.) Aikuisen positiivinen koulutusvalinta: työssä vai koulussa oppiminen? Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisuja, 33-48.
 • Kivinen, O. & Tulkki, P. 1993. Ammattikorkeakouluja koskeva tutkimus täydessä käynnissä. Kokeiluposti 1: 12-14.
 • Kivinen, O.; Hypen, K. & Rinne, R. 1993. Aikuiskoulutukseen osallistumisen alueelliset erot. University of Turku. Research Unit for the Sociology of Education. Report 14. Turku. 131 pages.
 • Kivinen, O.; Järvinen, M. & Rinne, R. 1993. Yhteensulauttaminen korkeakoulupolitiikan välineenä. Ulkomaiset mallit ja Suomen korkeakouluverkoston uudelleenjärjestely. Research Unit for the Sociology of Education. Report 16. Turku: University of Turku. 160 pages.
 • Kivinen, O.; Rinne, R. & Ketonen, K. 1993. Yliopiston huomen - korkeakoulupolitiikan historiallinen suunta Suomessa. Helsinki: Hanki ja Jää. 278 pages.
 • Kivinen, O.; Rinne, R.; Kankaanpää, A.; Haltia, P. & Ahola, S. 1993. Ammatti, koulutus ja kvalifikaatiot. Yhdysvaltojen ja Kanadan työperäiset ammattien luokitusjärjestelmät ja niiden sovellutusmahdollisuudet Suomessa. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 17. Turku: Turun yliopisto. 190 s.
 • Kivinen, O. 1992. Jähmettynyt koulutusjärjestelmä muuttuvassa maailmassa. Dixit. 1: 4-6.
 • Kivinen, O. 1992. Korkeakoulutuksen nykytila ja tulevaisuus. Tiedepolitiikka 17 (4): 35-40.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1992. Investment in Higher Education: The Finnish Experience. Higher Education in Europe XVII (1): 118-131.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1992. Adult Education Gains Importance: The Finnish Model. Scandinavian Review 80 (2): 18-23.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1992. Adult Education, the Second Chance: fact and fiction. In: R. Mykletun (ed.) Kongressrapport fra den 20. nordiske kongress for pedagogisk forskning. International Research Institute of Stavanger. Report 132. Stavanger.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1992. Education in Transition. In: O. Kivinen & Rinne, R. (eds.) Educational Strategies in Finland in the 1990s. University of Turku. Research Unit for the Sociology of Education. Research Report 8. Turku, pp. 11-15.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1992. Evaluation of Higher Education in Finland. In: G. Chinapah (ed.) Evaluation of Higher Education in a Changing Europe. Unesco. Educational Management and Policies Unit. Institute of International Education. 1992. University of Stockholm, pp. 27-42.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1992. Higher Education Reforms and Social Change in Finland. Education and Society 10 (2):47-57.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1992. Investment in Higher Education: The Finnish Experience. Higher Education Policy 5 (2): 50-54.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1992. The Schooling Society: Expansionist Educational Policy as a Means of Governing Social Selection. In: O. Kivinen & Rinne, R. (eds.) Educational Strategies in Finland in the 1990s. Research Unit for the Sociology of Education. Research Report 8. Turku: University of Turku, pp. 111-128.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1992. What Will Happen in the 1990s? In: O. Kivinen & Rinne, R. (eds.) Educational Strategies in Finland in the 1990s. Research Unit for the Sociology of Education. Research Report 8. Turku: University of Turku, pp. 129-134.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1992. Korkeakoulun panokset ja tuotokset. Kasvatus 23 (1): 62-71.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1992. Oppivelvollisuudesta kestävään koulutususkoon: suomalaiset koulutusjärjestelmässään. In: M. Rahikainen (ed.) Suuri muutos - suomalaisen yhteiskunnan kehityspiirteitä. Helsingin yliopisto. Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 81-87.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1992. Tarvitseeko lastenkasvatus korkeakoulutettuja ammattilaisia? In: J. Kinos (ed.) Kirjoituksia lastentarhanopettajakoulutuksesta, varhaiskasvatuksesta ja lasten päivähoidosta. Turkulaisten artikkeleita lastentarhanopettajakoulutuksen 100-vuotisjulkaisuun. Department of Education. Publications B 36. Turku: University of Turku, pp. 18-27.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1992. Teacher Education and Educational Sciences in Finnish University System. LEIF 29 (4): 56-60.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1992. Kansallinen korkeakoulupolitiikka Euroopan Yhteisössä. Kommentteja muistioon EY:n korkeakoulupolitiikasta. In: M. Huusko & O. Kinttula (toim.) Koulutuksen eurooppalainen ulottuvuus. SYL, 16-22.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1992. Koulutus yhteiskunnallisena tehtävänä. In: A. Manninen (toim.) Tuloksellisuus ammatillisessa koulutuksessa. Suomen kaupunkiliitto. Helsinki, 74-82.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. (Eds.) 1992. Educational Strategies in Finland in the 1990s. Research Unit for the Sociology of Education. Report 8. Turku. 134 pages.
 • Kivinen, O.; Kankaanpää, A. & Rinne, R. 1992. Aikuiskoulutus 2000. Ammatillisen aikuiskoulutuksen tarve, tarjonta ja kysyntä Turun ja Porin läänissä. Varsinais-Suomen Seutukaavaliitto, Satakuntaliiton Sarja A:196, Pirkanmaan liitto Sarja D:9. RUSE.
 • Kivinen, O.; Rinne, R. & Ahola, S. 1992. The Problems of State Educational Planning. In: O. Kivinen & Rinne, R. (eds.) Educational Strategies in Finland in the 1990s. Research Unit for the Sociology of Education. Research Report 8. Turku: University of Turku, pp. 85-109.
 • Kivinen, O.; Rinne, R. & Ahola, S. 1992. Transition from Secondary to Higher Education — the Integration of Educational Structures S. In: O. Kivinen & Rinne, R. (eds.) Educational Strategies in Finland in the 1990s. Research Unit for the Sociology of Education. Research Report 8. Turku: University of Turku, pp. 17-36.
 • Kivinen, O.; Rinne, R. & Hyppönen, K. 1992. The Expansion of Higher Education and the Changing Demands of State. In: State Control in Higher Education. New Patterns. Hungarian Institute for Educational Research, Budapest: University of Budapest, pp. 49-62.
 • Kivinen, O.; Rinne, R. & Hyppönen, K. 1992. New Clients for Higher Education and the Problem of the Closed University. Higher Education Management 4 (1):28-42.
 • Kivinen, O.; Silvennoinen, H. & Rinne, R. 1992. ’New’ Educational Strategies in Finland: Managing Structural Change on the Labour Market. In: O. Kivinen & Rinne, R. (eds.) Educational Strategies in Finland in the 1990s. Research Unit for the Sociology of Education. Research Report 8. Turku: University of Turku, pp. 37-84.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. (Eds.) 1992. Educational Strategies in Finland in the 1990s. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 8. Turku: Turun yliopisto. 134 s.
 • Kivinen, O.; Rinne, R. & Ahola, S. 1992. Aikuisten kouluttautuminen Suomessa. Osallistuminen, kasautuminen ja preferenssit. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 10. Turku: Turun yliopisto. 237 + 25 s.
 • Palonen, T.; Rinne, R. & Kivinen, O. 1992. Korkeakoulujärjestelmä ja reformipolitiikka. Seitsemän maan vertailu. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 12. Turku: Turun yliopisto. 205 s.
 • Ahola, S.; Kankaanpää, A.; Kivinen, O. & Rinne, R. 1991. Aikuiskoulutuksen tarpeet ja tavoitteet. Aikuiskasvatus 11 (2) : 128-129.
 • Ahola, S.; Kivinen, O. & Rinne, R. 1991. Koulutuksesta työelämään. Koulutus- ja ammattirakenteiden kytkeytyminen. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 7. Turku: Turun yliopisto. 179 s.
 • Kivinen, O. 1991. Näkökulmia Suomen koulutustason korkeuteen. Hyvinvointikatsaus 2 (2): 35-40.
 • Kivinen, O. & Ketonen, K. 1991. Mitä ja miten investoida korkeakoulutukseen. Tiedepolitiikka 16 (3-4): 57-60.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1991. The Capital of the Nation. In: K. Pietiläinen (ed.). Yearbook of Finnish Culture. Helsinki. Business Books 94-105.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1991. Changing Higher Education Policy: Three Western Models. Prospects, Quarterly Review of Education 21 (3): 1991.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1991. How to Steer Student Flows and Higher Education: the Headache Facing the Finnish Ministry of Education. In: G. Neave & F. van Vught (Eds.):. Prometheus Bound. The Changing Relationship between Government and Higher Education in Western Europe, pages 51-64. Oxford: Pergamon Press.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1991. Mapping the Field of Stratification in Higher Education: The Finnish Experience. Higher Education 21 (4): 521-549.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1991. Kotitausta viitoittaa koulutien. In: Koulutus (Education in Finland 1991). Statistics Finland. Koulutus ja tutkimus 1991:11, pp. 189-196.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1991. Koulutuksen kentät ja kulku. In: T. Takala (ed.) Kasvatussosiologian perusteet. pp. 53-84. WSOY. Juva. 1991.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1991. Kouluelämä ja elämän koulu. Mielenterveysseura.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1991. Koulutussosiologian asema ja tieteenteon pyyteettömyys. Kasvatus 22 (2): 161-162.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1991. Opiskelijoiden aikuistuminen ja korkeakoulujen avautuminen. Aikuiskasvatus 11 (1): 24-32.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1991. Suurta ja repaleista: matkakuvia AERAsta. Kasvatus 22 (4): 351-353.
 • Kivinen, O.; Rinne, R. & Kankaanpää, A. 1991. Ammattirakenteet 2000. Tutkimus ammattirakenteiden muutossuunnista Turun ja Porin läänissä. Varsinais-Suomen Seutukaavaliitto 1991. Turku. 327 pages.
 • Kivinen, O.; Rinne, R. & Naumanen, P. 1991. Aikuiskoulutuksen yhteiskunnalliset lähtökohdat. Publications of the Center for Extension Studies. University of Turku:Turku. 182 pages.
 • Kivinen, O.; Rinne, R.; Ahola, S. & Kankaanpää, A. 1991. Koulutussuunnittelun kiemurat. Kasvatus 22 (1): 47-56.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1991. Évolution des politiques de l’enseignement supérieur. Trois modèles occidentaux. Perspectives XXI (3) 1991: 467-476.
 • Meek, L.; Goedegebuure, L.; Kivinen, O. & Rinne, R. 1991. Policy change in Higher Education: Intended and Unintended Outcome. Higher Education 21 (4): 451-459.
 • Järvi, P.; Kivinen, O. & Rinne, R. 1990. Yliopiston tila ja tahto. Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ja hallintoviraston henkilöstön näkökulmia yliopistoonsa. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 5. Turku: Turun yliopisto. 169 s.
 • Kivinen, O. 1990. Valtio, markkinat ja akateeminen yhteisö: korkeakoululaitoksen tilan ja tulevaisuuden kansainvälistä vertailua. In: O. Kivinen (ed.) Muutoksen pysyvyys — sosiologisia näkökulmia yhteiskuntaan. Annales Universitatis Turkuensis C:83, 75-104. Turku: University of Turku.
 • Kivinen, O. 1990. Yhtä koulua ikä kaikki. Schola longa vita brevis. In: R. Kemppainen & H. Räsänen (toim.) Kasvua sivistykseen. Kansallinen sivistysliitto ry ja Porvarillinen Varhaisnuorisoliitto ry, 157-168.
 • Kivinen, O. & Ahola, S. 1990. Miten tutkia työn arvostusta sinänsä? Nuorisotutkimus 8 (2): 30-34.
 • Kivinen, O. & Kinos, S. 1990. Suomalainen oppiaika. Koulu ja menneisyys XXVIII. Kouluhistoriallisen seuran vuosikirja, 106-146.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1990. The Limits for the Expansion of Higher Education? The Case of Finland. European Journal of Education 25 (2): 147-155.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1990. State Governance and Market Attraction: Models of Higher Education in the USA, Western Europe and Finland. In: (ed.) European Regional Consultation on management and Administration of Higher Education in a Market Economy. Plovdiv: Unesco & Bulgarian Ministry of Science and Higher Education Bulgaria, 1-13.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1990. The University, State and Professional Interest Groups: A Finnish Lesson in University Development Policy. Higher Education Policy 3 (3): 15-18.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1990. Aikuiskoulutuksen näköalat ja korkeakoulujen täydennyskoulutus. In: O. Kivinen and Rinne, R. (eds.) Korkeakoulut aikuiskoulutusmarkkinoilla. Research Unit for the Sociology of Education (RUSE). Research report 4, Turku: University of Turku, 139-151.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1990. Korkeakoulupolitiikka ja kehittämisnäkymät. In: P. Määttä and M. Panhelainen (ed.) Korkeakoulupolitiikan korvesta ja valtateiltä. University of Jyväskylä. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisuja B 57, 97-109.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1990. Yliopisto ja valtiousko. Tiedepolitiikka 15 (3): 35-42.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1990. Miten koulu käyttää symbolista valtaansa. Mielenterveys 29 (5): 7-11.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1990. Mitä yliopisto tänään. Korkeakoulutieto 17 (3): 34-36.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1990. Mitä koulutus kestää. Ammatti ja koulutus 4: 8-10.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1990. Korkeakoulujen täydennyskoulutuksen muuttuva asema osana uutta aikuiskoulutusstrategiaa. In: O. Kivinen & R. Rinne (toim.) Korkeakoulut aikuiskoulutusmarkkinoilla. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 4. 1990. Turku: Turun yliopisto, 11-16.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1990. Arvioita korkeakoulutuksen arvioinnista. Kasvatus 21 (5-6): 363-368.
 • Kivinen, O.; Isoaho, H. & Rinne, R. 1990. Education and the Family Background of the Young in Finland. Helsinki: Central Statistical Office of Finland. Studies 172.
 • Kivinen, O.; Isoaho, H. & Rinne, R. 1990. Nuorten koulutus ja kotitausta 1985. Helsinki: Tilastokeskus. Tutkimuksia 171.
 • Kivinen, O. (toim.) 1990. Muutoksen pysyvyys — sosiologisia näkökulmia yhteiskuntaan. Annales Universitatis Turkuensis C:83.Turku: University of Turku.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. (toim.) 1990. Korkeakoulut aikuiskoulutusmarkkinoilla. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 4. Turku: Turun yliopisto. 155 s.
 • Kivinen, O.; Rinne, R. & Mäntyvaara, J. 1990. Muuttuva yliopisto - korkeakoulupolitiikan tekijöiden näkemänä. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 3. Turku: Turun yliopisto. 130 s.
 • Kankaanpää, A.; Ahola, S.; Kivinen, O. & Rinne, R. 1989. Koulutus, työ ja aikuiskoulutus. Stratifikaationäkökulma ammatilliseen aikuiskoulutukseen. In: E. Poikela & J. Tuomisto (toim.) Aikuiskasvatuksen 1. Tutkijatapaaminen – seminaariraportti. Aikuis- ja nuorisokasvatuksen laitoksen julkaisuja 25, Tampere: Tampereen yliopisto,144-154.
 • Kivinen, O. & Kivirauma, J. 1989. Special Education as a Part of the School System and as a Classification System: the Case of Finland in the Twentieth Century. Scandinavian Journal of Educational Research 33 (1): 67-78.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1989. On the Accumulation and Polarisation of Adult Education. Adult Education in Finland 26 (4): 16-24.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1989. Korkeakoululaitoksen kehitys, ongelmat ja näkymät. In: O. Kivinen & Rinne, R. (Eds.): Korkeakoulutus tutkimuskenttänä. Turku: University of Turku. Research Unit for the Sociology of Education. Report 1, 11-39.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1989. Korkean tason koulutus remonttiin: Ammattikorkeakoulut käyntiin, tiedekorkeakoulut tehtäviinsä, nuorisokoulu ajateltava uudestaan. Opetusministeriön koulutuspoliittisen seminaarin raportti (February 13, 1989. Finlandia House.).
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1989. Koulutettuna työhön: tutkintojen ja työmarkkina-asemien kohtaaminen. In: O. Kivinen, Rinne, R. , Ahola, S. and Kankaanpää, A.: Työelämä, koulutus ja ennusteet. Koulutusvirrat, valikointi ja työelämä -projektin tutkimusraportti. Helsinki: Opetusministeriön suunnittelusihteeristön julkaisuja 6, 10-38.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1989. Politiikan muutos eri maiden korkeakoulututkimukseen. Tarkoitetut ja tarkoittamattomat seuraukset. In: O. Kivinen & Rinne, R. (Eds.): Korkeakoulutus tutkimuskenttänä. Research Unit for the Sociology of Education. Report 1. Turku: University of Turku, 157-169.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1989. Yliopiston kehityspiirteitä 1980-luvulla. Tiedepolitiikka 14 (4): 41-48.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1989. Työelämä, ennusteet ja koulutus sijoittajana. In: O. Kivinen, R. Rinne, S. Ahola & A. Kankaanpää: Työelämä, koulutus ja ennusteet. Koulutusvirrat, valikointi ja työelämä -projektin tutkimusraportti. Opetusministeriön suunnittelusihteeristön julkaisuja 6, Helsinki, 7-9.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1989. Rationaaliseen opetushallintoon. Kasvatus 20 (3): 231-235.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1989. Opettajankoulutus keskusteluun. Kasvatus 20 (5): 418-422.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1989. Itsehallinnon strategia ja korkeakoululaitos. Korkeakoulutieto 16 (3): 25-28.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1989. Koulutussosiologiseen korkeakoulututkimukseen. In: O. Kivinen & R. Rinne (toim.): Korkeakoulutus tutkimuskenttänä. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 1. Turku: Turun yliopisto, 7-10.
 • Kivinen, O.; Hovi, R. & Rinne, R. 1989. Komitealaitos, koulutusmietinnöt ja koulutuspolitiikan oikeutus. Ammatillisen ja akateemisen koulutuksen oikeutusperustelujen muutokset suomalaisissa koulutusmietinnöissä 1860-luvulta 1980-luvun lopulle. Turku: Annales Universitatis Turkuensis. Series C 73. University of Turku.
 • Kivinen, O.; Hovi, R. & Rinne, R. 1989. Koulutusmietinnöt ja komitealaitos Suomessa 1800- ja 1900-luvuilla. Hallinnon tutkimus 8 (2): 136-143.
 • Kivinen, O.; Kinos, S. & Rahkonen, P. 1989. Ajan henki ja lukukirjat suomalaisessa peruskoulutuksessa 1870-luvulta 1980-luvulle. Sociological research reports 121,Turku: University of Turku.
 • Kivinen, O.; Rinne, R. & Ahola, S. 1989. Koulutuksen rajat ja rakenteet. Helsinki: Hanki ja Jää.
 • Kivinen, O.; Rinne, R. & Mäntyvaara, J. 1989. Yliopiston toiminnalliset mekanismit ja muuttuva korkeakoulupolitiikka. In: O. Kivinen & Rinne, R. (Eds.): Korkeakoulutus tutkimuskenttänä. Research Unit for the Sociology of Education. Report 1. Turku: University of Turku, 93-109.
 • Kivinen, O.; Rinne, R. & Silvennoinen, H. 1989. Kouluttamattomien aikuisten ammatilliselle koulutukselle työelämästä välittyvät ehdot. In: E. Poikela & J. Tuomisto (toim.) Aikuiskasvatuksen 1. Tutkijatapaaminen – seminaariraportti. Aikuis- ja nuorisokasvatuksen laitoksen julkaisuja 25, Tampereen yliopisto:Tampere, 54-68.
 • Kivinen, O.; Silvennoinen, H. & Rinne, R. 1989. Käykö koko väestö koulutukseen. Sosiologia 26 (1): 47-56.
 • Kivinen, O.; Ahola, S.; Kankaanpää, A. & Rinne, R. 1989. Näkökulma ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteiskunnallisiin yhteyksiin. Kasvatus 20 (6): 487-493.
 • Kivinen, O.; Ahola, S.; Rinne, R. & Kankaanpää, A. 1989. Työelämä, koulutus ja ennusteet. Helsinki: Opetusministeriön suunnittelusihteeristön julkaisuja 6. 148 s.
 • Kivinen, O.; Ahola, S.; Rinne, R. & Kankaanpää, A. 1989. Uusi aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö. Opistolehti 65 (1).
 • Kivinen, O.; Ahola, S.; Rinne, R. & Kankaanpää, A. 1989. Unohtuiko suunnitelmista aikuisen elämäntilanne? Opistolehti 65 (1): 8-9.
 • Kivinen, O.; Kankaanpää, A.; Ahola, S. & Rinne, R. 1989. Työpaikkakehityksen ennustaminen ja koulutussuunnittelu. Kansantaloudellinen aikakauskirja LXXXV, 1: 48-54.
 • Kivinen, O.; Rinne, R.; Ahola, S. & Kankaanpää, A. 1989. Oppilasvirtojen sumat ja koulutuksen jatkuvuus. In: O. Kivinen, Rinne, R. , Ahola, S. and Kankaanpää, A.: Työelämä, koulutus ja ennusteet. Koulutusvirrat, valikointi ja työelämä -projektin tutkimusraportti. Helsinki: Opetusministeriön suunnittelusihteeristön julkaisuja 6, 131-149.
 • Kivinen, O.; Rinne, R.; Ahola, S. & Kankaanpää, A. 1989. Väestön koulutus 2000: rakennemuutoksen koulutuspolitiikan arviointia. In: O. Kivinen, Rinne, R., Ahola, S. and Kankaanpää, A.: Työelämä, koulutus ja ennusteet. Koulutusvirrat, valikointi ja työelämä -projektin tutkimusraportti. Helsinki: Opetusministeriön suunnittelusihteeristön julkaisuja 6, 76-100.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1989. Koulutuksen kentät ja kulku. In: T. Takala (ed.) Kasvatussosiologian perusteet. Jyväskylä: University of Jyväskylä. Centre for Extension Studies, Publications 2, 55-98.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. (toim.) 1989. Korkeakoulutus tutkimuskenttänä. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 1. Turku: Turun yliopisto. 169 s.
 • Kivinen, O.; Heikkilä, E.-M.; Kurki, L. & Rinne, R. 1989. Korkeakoulujen rooli uudessa aikuiskoulutusstrategiassa: täydennyskoulutuksen kehitys. Aikuiskoulutuksen 1. Tutkijatapaaminen - seminaariraportti. Publications by the Department of Adult and Youth Education 25, pp. 208-222. University of Tampere: Tampere.
 • Kivinen, O. 1988. Koulutuksen järjestelmäkehitys. Peruskoulutus ja valtiollinen kouludoktriini Suomessa 1800- ja 1900-luvuilla. Turku: Annales Universitatis Turkuensis. Series C:67. University of Turku.
 • Kivinen, O. 1988. Koulutus kulttuuripääomana. Kasvatus 19 (6): 445-452.
 • Kivinen, O. 1988. Koulutusuudistus ylhäältä alkuun. Kasvatus 19 (5): 386-388.
 • Kivinen, O. 1988. Valtiollinen kouludoktriini Suomessa 1800- ja 1900-luvuilla. Politiikka 30 (4): 379-384.
 • Kivinen, O. 1988. The Systematisation of Education. Basic Education and the State School Doctrine in Finland in the 19th and 20th Centuries. In: S. Seppo (Ed.) The Social Role and Evolution of the Teaching Profession in Historical Context. Volume 1. 10th session of the International Standing Conference for the History of Education. Bulletins of the Faculty of Education 23, Joensuu: University of Joensuu, 93-106.
 • Kivinen, O. & Ahola, S. 1988. Koulunpenkiltä työmarkkinoille – Nuorten ammattitoiveet ja todellisuus. Sosiaalinen aikakauskirja 82 (4): 23-33.
 • Kivinen, O. & Kivirauma, J. 1988. Classification, Selection and Schooling. Sociological Studies A:13. Department of Sociology and Political Research. Turku: University of Turku.
 • Kivinen, O. & Kivirauma, J. 1988. Deviance and Deficiency – Pupils in the 20th Century Finnish Special Education. Nordisk Pedagogik 8 (4): 203-209.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1988. Valikointi, koulutus ja työ. Kasvatus 19 (6): 502-517.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1988. Yliopistokysymys on koulutuskysymys. Yliopiston, kasvatustieteen ja opettajakoulutuksen tarkastelua Jaakko Nummisen teoksen pohjalta. Kasvatus 19 (2): 128-135.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. (toim.) 1988. Kasvatus 19 (6) 1988 Teemanumero/Special issue.
 • Kivinen, O.; Ahola, S. & Toivola, H. 1988. Nuorten valikoituminen ammattikouluttamattomiksi työnhakijoiksi. Kolmen työvoimatoimiston nuortenyksiköiden alle 20-vuotiaat asiakkaat ammatti- ja koulutusvalintojensa edessä. Työvoimapoliittisia tutkimuksia 81, 1988. Helsinki: Ministry of Labour.
 • Kivinen, O.; Silvennoinen, H. & Rinne, R. 1988. Rakennemuutoksen koulutusstrategiat. Lähtökohtia ’uuden’ aikuiskoulutuksen tutkimukseen ja arviointiin. Turku: Sociological research reports 120.
 • Kivinen, O.; Ahola, S.; Kankaanpää, A. & Rinne, R. 1988. Suunnittelun sosiologiaa. Sosiologia 25 (4): 299-302.
 • Kivinen, O.; Ahola, S.; Kankaanpää, A. & Rinne, R. 1988. Suunnittelun sosiologiaa. Sosiologia 25 (4): 299-302.
 • Kivinen, O.; Kankaanpää, A.; Rinne, R. & Ahola, S. 1988. Aikuiskoulutuksen ’uuteen’ tulemiseen koulutussuunnittelun perinteisin menetelmin. Aikuiskasvatus 8 (4): 4-10.
 • Kivinen, O.; Rinne, R.; Ahola, S. & Kankaanpää, A. 1988. Koulutusvirrat, valikointi ja työelämä. In: I. Kokko (toim.) Työelämän ja koulutuksen suhteiden tutkimuksesta – projektikuvauksia. Opetusministeriön suunnittelusihteeristön keskustelumuistioita, 3. Helsinki, 9-18.
 • Kivirauma, J. & Kivinen, O. 1988. The School System and Special Education: Causes and Effects in the 20th Century. Disability, Handicap & Society 3 (2): 153-165.
 • Kivirauma, J. & Kivinen, O. 1988. The School System and Special Education. Causes and Effects in the 20th Century. In: E. Mikkola (Ed.) XIV Nordic Congress of Sociology: ”Norden, sociologin och världssamhället”. 21.-23.8.1987 Tampere. Working Papers B:25. Department of Sociology and Social Psychology. Tampere: University of Tampere, 138-140.
 • Kivinen, O. 1986. Hoitotieteestä, hoitotieteen tutkimuksesta ja koulutuksesta. Sosiaalinen aikakauskirja 80 (1): 45-46.
 • Kivinen, O. 1986. Psykologinen asiantuntemus ja erityisluokkasiirrot 1910-1985. Psykologia 21 (5): 335-341.
 • Kivinen, O. 1986. Professionaalisuuden ulottuvuuksia yhteiskunnan ja terveydenhuollon näkökulmasta. Terveydenhoitaja, 3, 1986: 4-8.
 • Kivinen, O. & Kivirauma, J. 1986. Erikseen ja integroituna: erityisopetus ja –oppilaat suomalaisessa koulujärjestelmässä 1910-1985. Sosiologia 23 (4): 295-311.
 • Kivinen, O. & Kivirauma, J. 1986. Sukupuolen ja poikkeavuuden yhteiskunnalliset ja kulttuuriset luokitukset koulussa. Kasvatus 17 (5): 380-394.
 • Kivinen, O. 1985. Yhteiskunnallinen valikointi, koulun käytännöt ja poikkeavuuden tuottaminen. Sosiaaliviesti 4: 7-13.
 • Kivinen, O. & Kivirauma, J. 1985. Poikkeavuuden tuottamisesta koulussa. Kasvatus 16 (2): 87-92.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1985. Koulu toimintaympäristönä. Psykologia 20 (4): 323-328.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1985. Koulutuksen sosiologiseen jäsentämiseen. Sosiologia 22 (2-3): 197-205.
 • Kivinen, O.; Lehtonen, K. & Vismanen, A. 1985. Sairaanhoitajan työ: tutkimus erikoissairaanhoitajan, sairaanhoitajan ja apuhoitajan ammattiin kuuluvista tehtävistä. Sociological research reports 112.Turku: University of Turku.
 • Kivinen, O.; Lehtonen, K. & Vismanen, A. 1985. Sairaanhoito työnä ja ammattina. Sosiaalinen aikakauskirja 79 (5): 18-20.
 • Kivinen, O.; Rinne, R. & Kivirauma, J. 1985. Koulun käytännöt: koulutussosiologinen tarkastelu. Turku: University of Turku. Department of Education. Publications A:105.
 • Kivinen, O. 1984. Terveydenhuollon professio-ihanteet. Sosiaalinen aikakauskirja 78 (6): 8-14.
 • Kivinen, O. & Lehtonen, K. 1984. Terveydenhuoltoalan ammattianalyysitutkimus: esimiestutkimus ja teoreettiset perusteet. Sociological research reports 110. Turku: Turun yliopisto, 71 s.
 • Kivinen, O. & Lehtonen, K. 1984. Terveydenhuoltoalan ammatit analysoidaan. TEHY, 4 (3): 50-51.
 • Kivinen, O. & Lehtonen, K. 1984. Kuluttavan ihmissuhdetyön ongelmat. Mielenterveys 24 (6): 11-15.
 • Kivinen, O. & Lehtonen, K. 1984. Burn out-ilmiö sosiaalityössä. Sosiaaliturva 72 (7): 350-351.
 • Kivinen, O. & Rinne, R. 1984. Kulttuuris-sosiologisia näkökulmia kasvatukseen. Kasvatus 15 (4): 252-260.
 • Kivinen, O.; Lehtonen, K. & Vismanen, A. 1984. Apuhoitajan ammatti ja työ terveydenhuollossa. Sosiaalinen aikakauskirja 78 (6): 32-33.
 • Kivinen, O.; Lehtonen, K. & Vismanen, A. 1984. Lähi- ja perushoitajan työ: tutkimus apuhoitajan ammattiin kuuluvista tehtävistä. Sociological research reports 111. Turku: University of Turku.
 • Kivinen, O.; Rinne, R. & Kivirauma, J. 1984. Lähtökohtia peruskoulutuksen yhteiskunnallis-historiallisen muotoutumisen tutkimiseen. Department of Education. Publications B:11.Turku: University of Turku.