Oppimateriaali

#ICTknowhow-polun oppimateriaalin ensisijaisena kohderyhmänä ovat VALMA-koulutukseen (ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus) ja pajatoimintaan osallistuvat nuoret. Materiaalin suunnittelussa on otettu huomioon riittämättömän suomen kielen taidon omaavat sekä oppimisvaikeuksista kärsivät henkilöt. Oppimateriaali on selkokielistetty ja opiskelutehtävät on pyritty tekemään nuoria kiinnostaviksi. Jokainen aihealue sisältää teorian kiteytettynä, harjoitukset ja linkkilistan opiskelun avuksi sekä opettajan tai ohjaajan linkkilistan ohjauksen tueksi. Tehtävien osalta nuoret voivat päättää, tekevätkö he tehtävät itsenäisesti, parin kanssa vai ryhmätyönä. Jos ryhmässä on ICT-osaajia, voivat he toimia nuorten tutoreina.

#ICTpolku löytyy osoitteesta: https://rosa.utu.fi/ictpolku/