#ICTtaitomittari

Nuorten ICT-taitojen osaamisen taso on helppo selvittää selainpohjaisella #ICTtaitomittarilla. Mittari sisältää neljä testiä, joista kolme ensimmäistä mittaa tietokoneen peruskäyttötaitoihin, työvälineosaamiseen sekä viestintäosaamiseen liittyvää osaamista ongelmanratkaisu- ja simulointitehtävillä. Neljännen testin nuori voi halutessaan tehdä. Tällä testillä selvitetään, onko nuorella kiinnostusta ja edellytyksiä opiskella ICT-asentajaksi tai datanomiksi. Yhden testin tekemiseen menee arvioilta 15 – 20 minuuttia.

 

#ICTtaitomittari löytyy osoitteesta: http://rosa.utu.fi/ictmittari/