#ICTknowhow-hanke: Nuorille ICT-taidosta uutta suuntaa

Koulutuksesta syrjäytymisvaarassa oleville nuorille etsitään uutta suuntaa kehittämällä heidän tietoteknisiä taitojaan. Koulutuksesta syrjäytymistä pyritään ehkäisemään ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen (VALMA) ja pajatoiminnan yhteydessä tehtävällä käytännön läheisellä ICT-taitoja parantavalla toiminnalla. #ICTknowhow-hankkeen kohderyhmään kuuluvat toiseen asteen koulutuspaikkaa vaille jääneet, keskeyttämisalttiit tai jo koulutuksen keskeyttäneet nuoret; mukaan lukien maahanmuuttajat ja oppimisvaikeuksista kärsivät nuoret.

Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE on kehittänyt yhdessä hankekumppanien Pajamestareiden, RASEKOn, WinNovan ja Turun ammatti-instituutin kanssa nuorten ICT-taitoja kohentavan toimintamallin, jolla pyritään ehkäisemään koulutuksesta syrjäytymistä vahvistamalla nuorten tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja. Malli on otettu osaksi pajatoimintaa ja ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen opetussuunnitelmaa (VALMA-koulutus) yhteistyöoppilaitoksissa.

Nuorten tietotekniset taidot testataan selainpohjaisella #ICTtaitomittarilla, jolla selvitetään tietokoneen peruskäyttötaitoihin, työvälineosaamiseen sekä viestintäosaamiseen liittyvä osaamisen taso ongelmanratkaisutehtävien avulla. Testituloksiin perustuen nuori opiskelee ICT-osaamista kehittävää selkokielistettyä opiskelumateriaalia ja tekee harjoitustehtäviä #ICTpolku-sivustolla.

Opiskelumateriaali pilotoidaan hankkeen osatoteuttajien oppilaitoksissa sekä yhteistyöoppilaitoksissa syksyn 2015 ja kevään 2016 aikana.

#ICTknowhow-hanke toimii Euroopan sosiaalirahaston tuella 1.1.2015 – 31.12.2016.

Löydät myös hankkeen ELY-keskuksen Hanketuloskortin nettisivuilta.

 

Hankkeen oppimateriaalien ylläpito on päättynyt 31.12.2018.

 

#ICTknowhow-hankkeen oppimateriaali ja sanalista pdf-muodossa.

 

 

Vipuvoimaa EU:lta EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb winnova Yleislogo_Turkuai1  raseko   Pajamestarit LOGO sininen 4 ruse_rosa