Research laboratory of Strategic Action (RoSA)

Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSEn yhteyteen perustettiin vuonna 2008 RoSA-laboratorio (Research Laboratory of Strategic Action). RoSA-laboratoriossa tehdään yhteiskuntatieteellistä tutkimusta modernia informaatioteknologiaa ja uusia kokeellisia ja empiirisiä lähestymistapoja (mm. simulaatiot, data mining) hyödyntäen. RoSAa kehitetään digitaalisena oppimisympäristönä. RoSA-laboratorio sijaitsee Turku Science Parkissa, PharmaCity-rakennuksessa.