Research laboratory of Strategic Action (RoSA) 2008-2018

Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSEn yhteyteen perustettiin vuonna 2008 RoSA-laboratorio (Research Laboratory of Strategic Action). RoSA-laboratoriossa tehtiin yhteiskuntatieteellistä tutkimusta modernia informaatioteknologiaa ja uusia kokeellisia ja empiirisiä lähestymistapoja (mm. simulaatiot, data mining) hyödyntäen. RoSAa kehitettiin digitaalisena oppimisympäristönä. Turku Science Parkissa, PharmaCity-rakennuksessa sijainnut RoSA-laboratorio joutui lopettamaan toimintansa asteittain 2017-2018 henkilöresurssileikkausten tuloksena.Turun yliopisto keskitti koko IT-henkilöstönsä.